Istorijos visiems – kaip atverti muziejų žmonėms su specialiaisiais poreikiais?

2024 06 27

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje veikiančioje rezidencijų erdvėje „Kūrybatorija“ birželio 12–15 dienomis rezidavo edukatoriai, kultūrinių veiklų koordinatoriai iš įvairių Lietuvos muziejų. „Istorijos visiems. Kaip atverti muziejų žmonėms su specialiaisiais poreikiais?“ – šių metų LNM nacionalinės rezidencijos programos tema. Intensyviose kūrybinėse dirbtuvėse sukurtos edukacijos buvo testuojamos, fiksuojamos refleksijos.

Intensyviose kūrybinėse rezidencijose buvo kuriamos naujos patyriminės edukacijos, pritaikytos žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Edukatoriams dirbtuvių metu talkino mentorės: edukatorė, kūrybininkė, dramos terapijos taikymo praktikė Vida Narveišyte ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinio Vytauto Kasiulio muziejaus edukatorė, projekto „Savas muziejus“ vadovė Rima Povilionytė. Jono Šliūpo muziejaus socialinio partnerio – Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Gražina Diemintienė ir Eglė Reinikytė rezidencijų dalyvius supažindino su medicininio ir socialinio mąstymo aspektais dirbant su asmenimis su specialiaisiais poreikiais, teikė konsultacijas ir patarimus kuriant edukacijų užduotis.

LNM Jono Šliūpo muziejuje veikiančioje rezidencijų erdvėje „Kūrybatorija“ dirbtuvių metu sukurtos edukacijos, skirtos žmonėms su specialiaisiais poreikiais, buvo testuojamos, fiksuojamos refleksijos. Apsilankyti naujai sukurtose edukacijose buvo pakviesti Palangos miesto socialinių paslaugų centro auklėtiniai su fizine ir intelektine negalia. Edukatorių ir dalyvių įspūdžiai, teigiamos emocijos, nauja bičiulystė parodė, kaip svarbu yra pažinti savo tikslinę auditoriją, būti atviriems iššūkiams, sėkmingai kuriant naujas patirtis muziejuje.

Rezidencijų dalyviai taip pat dalijosi patirtimi, profesiniais iššūkiais, su kuriais susiduriama pritaikant muziejų lankomumą žmonėms su spec. poreikiais. Diskutuota apie edukacijų vedimo specifiką, edukatorių vaidmenį ir atsakomybes, konfliktines situacijas ir jų sprendimo būdus. Intensyvios kūrybinės rezidencijos parodė, kokie svarbūs yra kolegų susibūrimai, susitikimai su specialistais, socialinės partnerystės vaidmuo sėkmingai bendrakūrai atveriant muziejus žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

2024 m. „Kūrybatorija“ rezidentai:

Viktorijos Spulginienė (Šiaulių „Aušros“ muziejus)

Gintautas Urbietis (Šiaulių „Aušros“ muziejus)

Kamilė Eselinaitė (Šiaulių „Aušros“ muziejus)

Rūta Medinienė (Lietuvos švietimo muziejus)

Marius Baniulis (Vilniaus universiteto muziejus)

Živilė Girdžiutė (Šilutės Hugo Šojaus muziejus)

Skaistė Rupšlaukytė (Meno terapijos LMTA magistrantė)

Agnė Poškienė (Vilniaus universiteto muziejus)

Janina Bucevičė (Žemaičių muziejus „Alka“)

Rezidencijų programos koordinatorė Algina Vainilavičienė