Archyvas

Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – LNM) Archyvas saugo muziejaus ir jam priskirtų įstaigų veiklos dokumentus, muziejui perduotus eksponatų rinkiniams nepriskirtus dokumentus, asmenų bei įstaigų perduotus dokumentus.

LNM archyve interesantai gali susipažinti su istoriniais dokumentais, rankraščiais, korespondencija ar fotografijomis, saugomais šiuose fonduose:

 • Lietuvos istorijos etnografijos muziejaus 1941–1992 m. veiklos dokumentai (f. 1IEM),
 • LNM veiklos dokumentai nuo 1993 metų (f. 2LNM),
 • Buvusio LTSR Ateizmo muziejaus dokumentai (f. 4AM),
 • Buvusio LTSR Revoliucijos muziejaus dokumentai (f. 5RM),
 • Lietuvos ir Turkijos istorinių dokumentų kopijos (f. 35),
 • Vilniaus miesto fotografijos (f. 56),
 • Blokados fondo dokumentai (f. 30).

Interesantams prieinami šie Archyve saugomi personalijų fondai:

 • Diplomato ir vertėjo Juozo Urbšio fondas (f . 12),
 • Prelato, Vasario 16-osios akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio fondas (f. 14),
 • Diplomato, Vasario 16-osios akto signataro Petro Klimo fondas (f. 24),
 • Rašytojo, lakūno sklandytojo ir žurnalisto Jono Dovydaičio fondas (f. 25),
 • Inžinieriaus hidrotechniko Kazio Gabrėno fondas (f. 26),
 • Agronomo, Vasario 16-osios akto signataro Jono Smilgevičiaus fondas (f. 27),
 • Žurnalisto disidento, Kovo 11-osios akto signataro Gintauto Iešmanto fondas (f. 28),
 • Pedagogo Albino Kamašausko fondas (f. 29),
 • Agronomo, pedagogo ir politinio kalinio Juozo Duoblio fondas (f. 31),
 • Agronomo JAV lietuvio Stasio Vaičiaus fondas (f. 32),
 • Geologo ir literato Povilo Kapustinsko fondas (f. 36),
 • Architekto Arūno Eduardo Paslaičio fondas (f. 37),
 • Skulptorės Irenos Miškinytės fondas (f. 38),
 • Architekto Jono Kovalskio-Kovos fondas (f. 39),
 • Mokytojo Zenono Sabonaičio fondas (f. 40),
 • Dailininko Prano Lapės fondas (f. 41),
 • Dailininkės Birutės Kemėžaitės fondas (f. 42),
 • Istoriko Gedimino Kulikausko fondas (f. 43),
 • Farmacininkės Reginos Stonkutės-Žukienės fondas (f. 44),
 • Kunigo disidento monsinjoro Alfonso Svarinsko fondas (f. 45),
 • Švietimo sistemos darbuotojo Adolfo Kavaliūno fondas (f. 46),
 • Dailininkės grafikės Magdalenos Birutės Stankūnienės fondas (f. 47),
 • Karininko brigados generolo Kazio Musteikio fondas (f. 48),
 • Choreografo ir kolekcininko Algimanto Astiko fondas (f. 49),
 • Archeologės, muziejininkės Rimutės Jablonskytės-Rimantienės fondas (f. 52),
 • Šveicarijos lietuvės gydytojos psichiatrės Joanos Pečiulionytės fondas (f. 54),
 • Diplomato, lietuvių ir švedų rašytojo Igno Jurkūno-Šeiniaus fondas (f. 55),
 • Architekto Sigito Lasavicko fondas (f. 57),
 • Rašytojo literatūrologo Leono Fliorento Gudaičio fondas (f. 59),
 • Istoriko ir žurnalisto Juozo Jurginio fondas (f. 60),
 • Bibliotekininko Prano Razmuko fondas (f. 61),
 • JAV lietuvių visuomenininko, filosofo Jono Antano Stundžios fondas (f. 64).

Interesantai, norintys susipažinti su šia LNM Archyve saugoma medžiaga, Prašymus privalo atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti Dokumentų valdymo ir administravimo skyriui, Arsenalo g. 3, kab. 210. Prašymo forma.

Muziejaus darbuotojas, kuriam pavesta administruoti Prašymo įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas susisiekia su interesantu ir suderina Prašymo įgyvendinimo detales arba praneša apie Prašymo atmetimą bei nurodo atmetimo priežastis.

Interesantai, gavę leidimą susipažinti su Archyvo fondais, aptarnaujami iš anksto suderinę apsilankymo laiką su LNM archyvaru. Telefonas pasiteirauti +370 5 212 0254.

Lietuvos Nacionalinio Muziejaus Archyvas 8 300x225