Administracinė informacija

Tyrimai ir analizės

Korupcijos prevencijos politiką muziejuje pagal poreikį vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija: spausti čia (parsisiųsti)

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją: spausti čia (nuoroda)

Pateikti pranešimą apie pastebėtą korupcijos atvejį muziejuje: spausti čia (nuoroda)

Kaip elgis įvykus interesų konfliktui, vykdant tarnybines pareigas: spausti čia (nuoroda)