Administracinė informacija

Tyrimai ir analizės
Korupcijos prevencijos politiką muziejuje pagal poreikį vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija: spausti čia (parsisiųsti)

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją: spausti čia (nuoroda)

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Lietuvos nacionaliniame muziejuje, pranešti apie tai galite:

Apie pastebėtas galimas korupcines apraiškas taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:

Pateikti pranešimą apie pastebėtą korupcijos atvejį muziejuje: spausti čia (nuoroda)

Kaip elgis įvykus interesų konfliktui, vykdant tarnybines pareigas: spausti čia (nuoroda)

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie pretendentus užimti pareigas, sąrašas: spausti čia (nuoroda)

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos nacionaliniame muziejuje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas: spausti čia (nuoroda)