Muziejinių kompetencijų ugdymo programa „Marta“

2023-2025 metais Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina centralizuotą nacionalinių ir valstybinių muziejų profesionalams skirtą muziejinių kompetencijų ugdymo programą „Marta“.

Pavadinimas „Marta“ etimologiškai reiškia „vadovė, šeimininkė“, o išplečiant kontekstą iki muziejaus erdvės, būtų galima sakyti „mentorė, kuratorė“. Tai tobulėjimo, augimo, o svarbiausia – keitimosi žiniomis vieta.

Numatoma, kad programos įgyvendinimas truks mažiausiai trejus metus. Kompetencijų ugdymas bus organizuojamas vykdant nuolatinius mokymus ir seminarus įvairiomis temomis, juos ves reikalingų specialiųjų žinių ir patirties turintys lektoriai iš Lietuvos ir užsienio šalių, bus rengiamos stažuotės užsienio muziejuose.

Nuoseklios muziejinių kompetencijų ugdymo programos poreikis išryškėjo dar 2017 metais analizuojant Lietuvos muziejų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius. Tyrimas parodė, kad tik 10 procentų apklaustųjų jaučiasi turintys pakankamai žinių ir įgūdžių.

Praėjusiais metais Kultūros ministerija nusprendė muziejinių kompetencijų ugdymą organizuoti kaip tęstinę centralizuotą programą ir šią užduotį patikėjo Lietuvos nacionaliniam muziejui. Programa užtikrins centralizuotą ir tęstinį muziejinių kompetencijų ugdymą. Pradžioje kompetencijų ugdymo programoje dalyvaus specialistai iš Lietuvos nacionalinių bei valstybinių muziejų (iš viso 17 institucijų) ir Šiuolaikinio meno centro, ateityje, tikėtina, ji plėsis į regioninius muziejus.

Pagrindiniai programos tikslai:

• Sukurti vieningą muziejinių kompetencijų ugdymo sistemą profesiniams gebėjimams tobulinti
• Organizuoti pažintinius vizitus užsienyje ir rengti potencialius lektorius, siekiant perimti gerąją praktiką
• Inicijuoti mokymus Lietuvoje, pasitelkiant Lietuvos ir užsienio ekspertus
• Sukurti muziejinių kompetencijų lektorių tinklą

Programos dalyviai

Nacionaliniai muziejai

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Valstybiniai muziejai

Kauno IX forto muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“

Kiti

Šiuolaikinis meno centras

Išsamesnis programos pristatymas

Pradeda veikti muziejinių kompetencijų ugdymo programa: bus mokomasi iš pasaulinio lygio muziejų (nuoroda)

Mokymų proceso gairės

Susipažinkite su „Kūrybinių jungčių“ Martos programai sukurta kolegialaus mokymosi principu pagrįstą metodiką, kuri leidžia mokytis patiems ir mokyti kitus: spausti čia

Kontaktai

Programos vadovė Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinės direktorės pavaduotoja muziejinei veiklai Asta Ivanauskienė, ; +37061637085

Programą koordinuoja Lietuvos nacionalinio muziejaus Mokymų koordinatorė Kotryna Bėčiūtė, ; +37061672380

Marta Muziejininiu Kompetenciju Ugdymo Programa 1