Veiklos sritys

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – Muziejus) yra nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos Lietuvos archeologijos, istorijos ir etninės kultūros vertybes.

Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

  • kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti, konservuoti bei populiarinti nacionalinės svarbos Lietuvos archeologijos, istorijos ir etninės kultūros vertybes;
  • saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualinti, ugdyti istorinę savimonę;
  • susieti nacionalinio kultūros paveldo vertybių kaupimą ir saugojimą su visuomenės kultūros poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu, visuomenės švietimu;
  • skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei pristatyti nacionalinės kultūros savitumą užsienyje.