dr. Rūta Kačkutė

Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinė direktorė

Išsilavinimas ir kvalifikacija
  • Archeologijos studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (magistro laipsnis)
  • Archeologijos studijos Danijos Orhuso universiteto Priešistorinės archeologijos fakultete
  • Europos Sąjungos teisės ir politikos administravimo bei viešojo administravimo studijos Mykolo Romerio universitete (magistro laipsnis)
  • Doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (humanitarinių mokslų daktaro laipsnis)
Darbo patirtis
  • Beveik dešimt metų ėjo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjos kultūros klausimais pareigas
  • Dviejų Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kadencijų metu ėjo patarėjos kultūrai, vyriausiosios patarėjos pareigas, vadovavo prezidento kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros grupei, Valstybės pažinimo centro kūrimui ir veiklai
  • Nuo 2015 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete
  • Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinės direktorės pareigas eina nuo 2019 m. gegužės mėn.
Projektinė ir ekspertinė veikla

Dalyvavo Baltijos kultūros fondo tarybos, Nacionalinės UNESCO komisijos, Kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos, Kultūros rėmimo fondo tarybos veikloje, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė (2019-2023), Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė (2019-2023). Šiuo metu yra UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo konvencijos Lietuvos ekspertė, Muziejų tarybos narė (nuo 2020), Kultūrinės edukacijos tarybos narė (nuo 2020) ir Atviros Lietuvos fondo dalininkė.

Kita veikla

Aktyviai dalyvauja ir skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose archeologijos, kultūros, kultūros politikos, kultūrinės edukacijos, paveldo apsaugos, skaitymo skatinimo klausimais. Rengia mokslinius straipsnius iš archeologijos srities, straipsnius kultūros, kultūros politikos temomis.

Akcijos „Metų knygos rinkimai“ (vyksta nuo 2005 m.) idėjos autorė, Vilniaus knygų mugės kultūrinės programos rengimo darbo grupės narė (nuo 2006 m.), Tarptautinio literatūros festivalio „Vilniaus lapai“ iniciatorė ir organizatorė (vyksta nuo 2016 m.).

Kalbos

Kalba lietuvių, anglų, danų, rusų; skaito lenkų, švedų, norvegų kalbomis