Leidyba

Susipažinti su Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniais galima virtualiame knygyne: spausti čia (nuoroda)

Lietuvos nacionalinis muziejus turi seniausias iš visų muziejų Lietuvoje leidybos tradicijas. Pirmasis rinkinių katalogas, išleistas 1858 metais, dabar jau – bibliografinė retenybė.

Didžioji ir pati svarbiausia šiandienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas, dėmesys istorijos populiarinimui.

Muziejaus leidžiamuose metraščiuose „Etnografija“, „Numizmatika“ tyrinėjimų medžiagą skelbia ne tik muziejaus darbuotojai, bet ir kitų muziejų specialistai ir tyrinėtojai. Pradėta „Lietuvos fotografijos istorijos“ serija, kurioje publikuojami Lietuvos fotografijos tyrinėjimai ir šaltiniai. Konservavimo ir restauravimo problemoms skirtas tęstinis leidinys „Restauravimo metodika“, kuriame specialistai ras vertingos informacijos apie įvairaus pobūdžio muziejinių eksponatų restauravimo bei konservavimo metodus ir restauratorių patirtį šioje srityje.

Leidybinės tradicijos muziejuje susiformavo per nuolatinį, nenutrūkstamą darbą šioje srityje. Kadangi Lietuvos nacionalinis muziejaus turi didžiausią šalyje eksponatų skaičių, būtent per knygas jis skleidžia žinią apie turimus gausius archeologijos, etnografijos, ikonografijos, istorijos, numizmatikos ir kitų sričių rinkinius.

Išskirtinė Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinių savybė – laikui nepavaldus turinys, dažnai aktualumo neprarandantis ir po dešimtmečių, bei didelis dėmesys poligrafinei leidinių kokybei – ilgaamžiškas popierius, kai reikia – kieti knygų viršeliai, aukšto lygio spauda.

Leidinius galite įsigyti Lietuvos nacionalinio muziejaus e.knygyne arba muziejaus kasose:

  • Naujajame arsenale, Arsenalo g. 1, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 20 04
  • Senajame arsenale, Arsenalo g. 3, Vilnius; teirautis tel. +370 (5) 212 24 52

Internetiniuose knygynuose:

22 02 22 Knygu Mugei Nominuotos Knygos 5 Scaled