Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymu), asmenys, kurie turėjo tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su Muziejumi (įskaitant, įdarbinimo ar kitus ikisutartinius santykius) ir jų metu sužinojo apie Muziejuje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą (toliau – pažeidimą), gali apie tai pranešti Lietuvos nacionaliniame muziejuje nustatyta tvarka:

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos nacionaliniame muziejuje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašas: spausti čia.

Jei turite informacijos apie galimus pažeidimus Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir norite apie juos pranešti Muziejaus vadovybei, tai padaryti galite šiais būdais:

Konfidencialumas ir kitos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos pranešėjų apsaugos priemonės yra garantuojamos.

Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.