Kontaktai

Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius
Juridinių asmenų registras, kodas 190756849, PVM mok. kodas LT907568414
tel. +370 (5) 262 77 74 (administracija)
el. paštas muziejus@lnm.lt

Kontaktai žiniasklaidai: Santa Lingevičiūtė, tel. +370 6 730 41 45, el. p. santa.lingeviciute@lnm.lt

Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Direktorė Rūta Kačkutė +370 (5) 212 53 97 ruta.kackute@lnm.lt
Direktoriaus pavaduotojas – vyr. fondų saugotojas Žygintas Būčys +370 (5) 212 42 86 zygintas.bucys@lnm.lt
Direktoriaus pavaduotoja strateginiam ir finansų valdymui Eglė Tamulevičienė +370 699 74 197 egle.tamuleviciene@lnm.lt
Direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Asta Ivanauskienė +370 616 37 085 asta.ivanauskiene@lnm.lt
Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Vedėja Jurga Strimaitienė +370 6 596 25 69 jurga.strimaitiene@lnm.lt
Viešųjų ryšių specialistė Santa Lingevičiūtė +370 6 730 41 45 santa.lingeviciute@lnm.lt
Komunikacijos specialistė Živilė Stadalytė +370 6 724 12 79 zivile.stadalyte@lnm.lt
Skaitmeninės komunikacijos specialistė Akvilė Matulionytė +370 6 167 81 24 akvile.matulionyte@lnm.lt
Rinkodaros specialistė Toma Vidugirytė +370 6 658 90 37 toma.vidugiryte@lnm.lt
Skaitmeninio turinio ir komunikacijos specialistas Silvestras Samsonas silvestras.samsonas@lnm.lt
Bendras el. paštas pasiteiravimui: lankytojai@lnm.lt
Pareigos Vardas, pavardė Telefono nr. El. paštas
Vedėja Milda Gembickienė +370 612 82176 milda.gembickiene@lnm.lt
Bendruomenių projektų koordinatorė Agnė Putelytė +370 612 82176 agne.putelyte@lnm.lt
Paslaugų lankytojams koordinatorė Edita Sėdaitytė +370 612 82176 edita.sedaityte@lnm.lt
Edukacinių projektų vadovė Daina Šėmienė +370 612 82176 daina.semiene@lnm.lt
Skyriai Telefono nr. El. paštas
Priešistorinės archeologijos rinkinių skyrius +370 (5) 261 00 30 archeologija@lnm.lt
Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos rinkinių skyrius +370 (5) 261 75 47 viduramziu.archeologija@lnm.lt
Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių skyrius +370 (5) 261 62 44 etnine.kultura@lnm.lt
Ikonografijos rinkinių skyrius +370 (5) 212 03 49 ikonografija@lnm.lt
Numizmatikos rinkinių skyrius +370 (5) 212 02 50 numizmatika@lnm.lt
Istorijos rinkinių skyrius +370 (5) 242 01 01 istorija@lnm.lt
Skyriai Telefono nr. El. paštas
Dokumentų valdymo ir administravimo skyrius +370 (5) 262 77 74 muziejus@lnm.lt
Buhalterinės apskaitos skyrius +370 (5) 261 15 73 buhalterija@lnm.lt
Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius +370 (5) 262 51 73 personalas@lnm.lt
Eksponatų apskaitos ir skaitmeninimo skyrius +370 (5) 212 35 86 eksponatu.apskaita@lnm.lt
Restauravimo centras +370 (5) 262 88 79 restauravimas@lnm.lt
Ekspozicijų ir parodų skyrius +370 (5) 262 77 38 parodos@lnm.lt
Leidybos skyrius +370 (5) 261 39 42 leidyba@lnm.lt
Biblioteka +370 (5) 212 02 58 biblioteka@lnm.lt
Ūkio tarnyba +370 (5) 261 27 15 ukis@lnm.lt
Archyvas + 370 5 212 02 54 archyvas@lnm.lt
Padaliniai Telefono nr. El. paštas
Naujasis arsenalas +370 (5) 262 94 26 edukacija@lnm.lt
Senasis arsenalas +370 (5) 262 94 26 edukacija@lnm.lt
Istorijų namai +370 (5) 239 45 35 istoriju.namai@lnm.lt
Gedimino pilies bokštas +370 (5) 261 74 53
+370 (5) 212 26 17
pilis@lnm.lt
Vilniaus gynybinės sienos bastėja +370 (5) 261 21 49 basteja@lnm.lt
Kazio Varnelio namai–muziejus +370 (5) 279 16 44 k.varnelio.muziejus@lnm.lt
Signatarų namai +370 (5) 231 44 37 signataru.namai@lnm.lt
Buvusi areštinė +370 (5) 248 6100 arestine@lnm.lt
Vinco Kudirkos muziejus +370 (345) 5 74 92
+370 (345) 5 74 51
v.kudirkos.muziejus@lnm.lt
Jono Basanavičiaus gimtinė +370 (342) 6 93 65 j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt
Jono Šliūpo muziejus +370 (460) 5 45 59 j.sliupo.muziejus@lnm.lt

Muziejų darbo laiką rasite padalinio puslapyje, prie skilties „Planuoti apsilankymą“.