Pasaulio lietuvio gyvenimas ir darbai

DĖMESIO! Muziejus uždarytas renovacijai, veiklos vyksta kitose vietose (nuoroda)

Planuoti apsilankymą (muziejus uždarytas)

DĖMESIO! Muziejus uždarytas renovacijai: daugiau informacijos

DĖMESIO! Muziejus uždarytas renovacijai: daugiau informacijos

*Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams; pensininkams (iki 80 m.); Lietuvos meno galerininkų asociacijos nariams; POLA kortelės turėtojams; nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijų dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams; nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams; mokytojams. Lengvata taikoma lankytojui pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą.

Ekspozicijas nemokamai leidžiama lankyti:

ikimokyklinio amžiaus vaikams; našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams; asmenims su negalia ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems; Lietuvos muziejų darbuotojams; Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams; socialiai remtiniems vaikams; mokytojams, vadovaujantiems mokinių grupėms; Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės ir meno mokyklų mokiniams; Lietuvos dailės istorikų draugijos nariams; Tarptautinės dailės kritikų asociacijos nariams; Lietuvos archeologų draugijos nariams; gidams, su galiojančiu gido pažymėjimu; turistus lydintiems kelionių vadovams; Kultūros paveldo departamento ir jo teritorinių padalinių darbuotojams; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams; Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariams; Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariams; „Lietuvos paštas“ darbuotojams; žurnalistams; Šeimos kortelės savininkams; Vilniaus dailės akademijos studentams; Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentams; Ukrainos piliečiams; visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems asmenims

Ekspozicija nėra pritaikyta judėjimo negalią turintiems lankytojams.

Filmavimas ir fotografavimas

Lankytojams ekspozicijose ir parodose leidžiama fotografuoti be blykstės ir stovo, jeigu šios fotografijos nebus reprodukuojamos ir publikuojamos. Administracija pasilieka teisę drausti fotografuoti ir filmuoti tam tikrose ekspozicijų salėse arba laikinose parodose. Žurnalistai gali naudoti specialią įrangą muziejaus administracijai leidus. Lankytojas yra atsakingas už autorių teisių pažeidimus.

Lankymosi taisyklės

Muziejaus lankytojai įsigydami bilietą sutinka apsilankymo metu laikytis patvirtintų muziejaus lankymo taisyklių: spausti čia (nuoroda)

Mums rūpi Jūsų nuomonė: pasidalinkite savo nuomone apie apsilankymą muziejuje (nuoroda)

Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis. Ekskursijos vadovo paslaugos užsakomos iš anksto tel. nr. +370 460 5 45 59 arba el. p.

Muziejuje ekskursijas gali vesti tik muziejaus arba institucijos, su kuria muziejus yra sudaręs sutartį, ekskursijų vadovai.

Ekskursijas pavieniams žmonėms rasite čia.

Edukacijas šeimoms rasite čia.

Muziejus lankytojams atidarytas. Prieš apsilankymą prašome susipažinti su informacija lankytojams dėl COVID-19: spausti čia (nuoroda)

Renginiai ir parodos

Nemokamas muziejaus lankymas

Renginys

Paskutinis mėnesio sekmadienis

Visi muziejaus padaliniai

Visi renginiai ir parodos

Edukacija

Dideli mažųjų žaidimai

Jono Šliūpo muziejus

Skirta: 1-4 klasė, Priešmokyklinėms klasėms, Turintiems judėjimo negalią, Turintiems regos negalią

Tautinio atgimimo veikėjas dr. Jonas Šliūpas

Jono Šliūpo muziejus

Skirta: 5-8 klasė, 9-12 klasė, Turintiems judėjimo negalią

Kumštis prieš pirštą: sambūrio anatomija

Jono Šliūpo muziejus

Skirta: 5-8 klasė, 9-12 klasė, Turintiems judėjimo negalią

Visos veiklos

Aktualijos

Visos Jono Šliūpo muziejaus aktualijos

Apie muziejų

Apsilankymas Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje – tai žvilgsnis į tarpukario inteligento namus, kartu tai ir pažintis su pačiu Jonu Šliūpu (1861–1944), prieštaringa ir bekompromise asmenybe.

Ką čia išvysite?

Tarpukario laikotarpį menantį interjerą darbo kabinete ir svetainėje, atkurtus remiantis J. Šliūpo sūnaus Vytauto pasakojimu ir istoriniais šaltiniais; nuotraukas, liudijančias įvairius J. Šliūpo gyvenimo etapus; J. Šliūpo išleistas knygas; tarpukario Palangos atvirukus ir laikraščių „Aušra“ ir „Varpas“ kopijas.

Ką sužinosite?
Pastato istorija

Virtualus muziejus

Mažosios Lietuvos delmonai

Virtualus renginys

Virtualus muziejus

Kontaktai

Adresas

Vytauto g. 23a, Palanga

Tel. nr. +370 460 5 45 59

El. p.

Sekite mus

Kaip mus rasti?

Į muziejų pateksite eidami mediniu taku, vedančiu per sodybos teritoriją.

Pakeliui į muziejų lankytojus pasitinka Jono Šliūpo paminklas.