Kultūros vertybių (nelegalios) kelionės. Ar fizinė restitucija visada yra vienintelis teisingas sprendimas?

Rugsėjo 28 d. (ketvirtadienį), 18 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus Senajame arsenale (Arsenalo g. 3, Renginių salėje, II a.) įvyks antras paskaitų ciklo „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“ susitikimas, kuriame kalbėsime apie kultūros vertybių restituciją Lietuvos ir tarptautinės politikos kontekstuose.

Kultūros paveldas yra vienas pagrindinių tautos tapatybės elementų, turinčių simbolinę vertę ir įkūnijančių žmonijos kultūrinę atmintį. Visais laikais ir skirtingomis aplinkybės (kolonizacijos, karų ar okupacijos) kultūros vertybės buvo traktuojamos, kaip karo laimikis ir pergalės trofėjus. O šiandieniame pasaulyje tai tampa pelningu organizuoto nusikalstamumo verslu, ypač dabartinių politinių krizių akivaizdoje. UNESCO duomenimis, Rusijos karo Ukrainoje nukentėjo 27 muziejai, 13 bibliotekų, 1 archyvas. Neteisėtai pasisavinami vertingi meno kūriniai, skulptūros ir archeologiniai radiniai parduodami nelegaliais būdais meno rinkoje, o iš to gaunamas pelnas dažnai būna naudojamas teroristinei veiklai finansuoti, ypač Libijoje, Sirijoje, Irake.

Patirta moralinė ir kultūrinė žala kelia nuolatines diskusijas apie teisingumo atstatymą ir vertybių grąžinimą į kilmės šalis. Ar gali egzistuoti senaties terminas tokiems atvejams? Kaip užtikrinti teisingus procesus ir atlyginti žalą pasikeitus istorinėms, politinėms aplinkybėms? Kaip galėtume ieškoti išeičių sprendžiant sovietinės okupacijos ar Holokausto padarinius? Visgi, daugelis šalių ir toliau susiduria su teisinėmis problemomis, todėl tarptautinės UNESCO, ES ir Interpolo organizacijos siekia stiprinti nelegalaus kultūros vertybių gabenimo ar grobstymo ginkluoto konflikto metu teisinę bazę ir atlieka tyrimus, duomenų analizę ir ragina valstybes vykdyti derybas ieškant tinkamo kelio įvairioms kultūros vertybių restitucijos formoms įgyvendinti. Pažymėtinas vienas išskirtinių pavyzdžių. Tai 2021 m. Norvegijos kultūros ministerijos inicijuotas aštuonioms šalims (Bulgarijai, Vokietijai, Italijai, Latvijai, Slovakijai, Ispanijai, Ukrainai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms) daugiau nei 600 artefaktų grąžinimo atvejis. Šį rinkinį sudarė daugiausia senovės monetos ir archeologiniai objektai, įvežti į Norvegiją be reikiamų eksporto licencijų.

Praėjus daugiau nei 30 metų po Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos valstybė vis dar neturi aiškios politikos, ir teisinių procedūrų restitucijos atžvilgiu. Tad paskaitos metu sieksime kviesti diskusijai, žvelgiant į šią temą dabartinės pažangos ir aktualijų kontekste, pasitelkiant tarptautinę praktiką. Paskaitoje aptarsime UNESCO Tarpvyriausybinio 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos komiteto, kuris vykdo derybas ir mediavimą tarp suinteresuotų šalių veiklas, kalbėsime apie priežastis ir aplinkybes dėl kurių paveldo vertybės buvo (ir tebėra) išvežamos į kitas šalis, apie paveldo vertybių restitucijos idėjos kontekstus. Panagrinėsime kelis paveldo vertybių išvežimo ir fizinės bei skaitmeninės restitucijos atvejus.

Paskaitą „Kultūros vertybių [nelegalios] kelionės. Ar fizinė restitucija visada yra vienintelis teisingas sprendimas?“ ves dr. Rimvydas LaužikasVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius, istorikas, archeologas, paveldo komunikacijos ir muzeologijos tyrinėtojas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys.

Renginio pabaigoje Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vyr. specialistas Remigijus Grėbliūnas pristatys išskirtinį restitucijos skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ atvejį Lietuvoje.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiaudama su Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi organizuoja paskaitų ciklą, skirtą UNESCO 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos temai. Paskaitų ciklu siekiama skatinti platesnį visuomenės įsitraukimą ir informavimą apie nelegalios prekybos kultūros vertybėmis atvejus, pasekmes ir prevencines priemones.

Po paskaitos kviečiame apsilankyti LNM parodoje „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“ kartu su kuratore Sigita Mikšaite.

Parengė Renata Kepežinskienė, Paveldo programų vadovė,