Paroda „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“

Paroda apie archeologinio paveldo apsaugą

  • 2023 06 16 – 2024 06 10
  • Muziejaus darbo metu
  • Arsenalo g. 3
  • Paroda
  • Lankytojo bilietas

Pirkti bilietą

2023 06 16 – 2024 06 10
Senasis arsenalas, Arsenalo g. 3

Tikriausiai dažnas iš mūsų yra pats radęs ar girdėjęs istorijų apie rastus senovinius papuošalus, monetas ar akmeninius kirvelius. Galbūt labai knieti išbandyti naują pramogą vaikštant po laukus ir mojuojant metalo ieškikliu ir pajusti atradimo džiaugsmą? Bet ką daryti radus trijų kapeikų monetą ar žalvarinę pasaginę segę? Ar galima archeologinius radinius pasilikti, o gal juos verta parduoti? O jei atiduoti, tai į ką ir kur kreiptis? Ar galima metalo ieškikliu naudotis kaimyno lauke, o gal galima kasinėti savame miške?

Paroda labai aktuali šiandien, nes kilnojamųjų kultūros paveldo objektų randama nuolat, tačiau daugelis žmonių nežino, kokios yra jų teisės ir pareigos su jais susidūrus, tai yra, ką daryti netyčia ar tikslingai aptikus archeologinį radinį, kaip privalu elgtis.

Derinant pilietiško elgesio ir nelegalios veiklos gerus ir blogus praktiškus pavyzdžius, pasakojant istorijas apie nusikalstamą veiklą ir jos daromą žalą, siekiama šviesti visuomenę ir aktualizuoti paveldo išsaugojimo svarbą. Vitrinose subtiliai atskiriami Kultūros paveldo departamentui ar muziejams pristatyti ir padovanoti eksponatai nuo nelegaliais būdais įgytų vertybių. Parodos lankytojas gali palyginti, kaip, deja, nevienodai pasiskirsto gerieji ir blogieji atvejai.

Paroda pasakoja apie archeologinių radinių ir paminklų įvairovę, pristato juos saugančią teisinę bazę ir institucijas. Vengiama griežto tono ar gąsdinančių pamokymų, lankytojui pačiam paliekama teisė apsispręsti, kam vis dėlto priklauso mūsų visų bendra praeitis, kurią (at)kurti galime tik bendromis jėgomis.

Parodą lydės viešų paskaitų ciklas kviečiantis diskutuoti apie teisėtus ir neteisėtus veiksmus kultūros vertybių atžvilgiu, meno vertybių grąžinimo, restitucijos temas, tarpvalstybinius įsipareigojimus, siekiant platesnio visuomenės įsitraukimo ir informavimo apie nelegalios prekybos kultūros vertybėmis pasekmes ir prevencines priemones.

Rengėjas
Lietuvos nacionalinis muziejus

Parodos kuratoriai
Sigita Mikšaitė, dr. Povilas Blaževičius

Parodos architektė
Gabrielė Černiavskaja

Parodos dizaineris
Edvinas Binderis

Parodos tekstų vertėja
Sigita Mikšaitė

Parodos tekstų redaktorė
Nijolė Deveikienė

Parodos koordinatorė
Eglė Zaveckienė

Parodos partneriai
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos oro uostai, Lietuvos Respublikos muitinė