Paskaitų ciklas „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“

  • Žiūrėti aprašyme
  • Žiūrėti aprašyme
  • Arsenalo g. 3
  • Renginys
  • Nemokamai

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiaudama su Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi kviečia į parodą „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“ lydintį paskaitų ciklą, skirtą UNESCO 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos temai.

2023 m. birželio mėn. Lietuva išrinkta į 1970 m. konvencijos Pagalbinį komitetą ir paskirta jam pirmininkauti. Komitetas yra atsakingas už UNESCO Konvencijos tikslų propagavimą, strateginių dokumentų, rekomendacijų parengimą ir kt. Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste Lietuvos atstovavimas šiame komitete tampa itin svarbus ir reikšmingas. Siekdami aktualizuoti Lietuvos tarptautinius pasiekimus ir plačiau pristatyti 1970 m. konvencijos įgyvendinimo veiklas, siūlome viešas paskaitas su iškiliausiais užsienio ir Lietuvos ekspertais apie teisėtus ir neteisėtus veiksmus kultūros vertybių atžvilgiu, prevencines priemones, tarpvalstybinius įsipareigojimus.

Birželio 15 d., 16 val. Lietuvos nacionalinis muziejuje, Senajame arsenale (Arsenalo g. 3) įvyks pirmasis paskaitų ciklo renginys, kuriame dalyvaus Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė dr. Alicja Jagielska-Burduk ir skaitys pranešimą „Kova su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu – teisiniai iššūkiai“.

Paskaitoje bus apžvelgta tarptautinė ir regioninė kilnojamųjų kultūros vertybių normatyvinė bazė, daugiausia dėmesio skiriant aktualiems iššūkiams. Tiek 1970 m. UNESCO konvencija, tiek 1995 m. UNIDROIT konvencija nustato svarbią kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis sistemą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas turimoms praktinėms priemonėms, sukurtoms kovai su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis. Paskaitoje bus pademonstruoti naujausi projektų ir iniciatyvų pavyzdžiai siekiant suinteresuotųjų šalių dialogo, informuotumo didinimo ir kultūros paveldo švietimo vaidmens.

Kitų paskaitų programa:

Rugsėjo 28 d.

Kultūros vertybių (nelegalios) kelionės. Ar fizinė restitucija visada yra vienintelis teisingas sprendimas? (Rimvydas Laužikas)Skulptūros „Prisikėlęs Kristus“ restitucijos atvejo pristatymas (Remigijus Grėbliūnas)

Spalio 26 d.

Kultūros vertybių eksporto reglamentavimas (Donata Armanavičienė, Povilas Mečkovskis)

Lapkričio 30 d.

Metalo detektorių naudojimas Lietuvoje: teisinis reglamentavimas, problemos ir iššūkiai (Ričardas Dediala)

Po paskaitos bus galima apsilankyti parodoje „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“

Paskaitas kviečiame stebėti gyvai Senajame arsenale (Arsenalo g. 3, Vilnius) ar internetu, Lietuvos nacionalinio muziejaus Youtube paskyroje.