Kultūros vertybių eksporto reglamentavimas

Vienos iš 49 (ir dvi iš 19 administracinių paslaugų) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vykdomų funkcijų – (1) leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimas ir (2) Licencijų prekiauti antikvariniais daiktais išdavimas. Paveldo vertybių išvežimo kontrolė būtina siekiant užtikrinti Lietuvos kultūros paveldui reikšmingų vertybių išsaugojimą.

Pranešimas skirtas aptarti išvežimo kontrolės mechanizmus (teisinius ir vidinius), nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, leidimų formas, rinkliavas, administracinius procesus, būtinus užtikrinti sklandų ir visuomenei aiškų kultūros vertybių eksporto procesų administravimą. Pranešime bus aptartos ir opios problemos, susijusios su Šengeno erdvės laisvo prekių judėjimo galimybėmis ir iš to kylančiomis grėsmėmis kultūros vertybėms, kaip kontrabanda, neteisėtas pardavimas, kultūros vertybių pasisavinimas.

Kultūros vertybių išvežimo funkciją šiuo metu atlieka Kultūros paveldo departamento Veiklos koordinavimo skyrius, kuris koordinuoja prekybos antikvariniais daiktais kontrolę, vykdo kitas įstatymines funkcijas susijusias su kilnojamųjų kultūros vertybių reglamentavimu.

Paskaitoje kalbės Kultūros paveldo departamento Veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Donata Armanavičienė ir Departamento patarėjas Povilas Mečkovskis.

Kada? Spalio 26 d. (ketvirtadienį) 18 val.

Kur? Senajame arsenale (Arsenalo g. 3, Vilnius).

Renginys nemokamas!

Kviečiame dalyvauti gyvai ar stebėti internetu, Lietuvos nacionalinio muziejaus Youtube paskyroje.

Paskaita yra parodai „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“ skirto paskaitų ciklo dalis.