Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai

2021 04 27

Lietuvos nacionalinis muziejus 2020 metais įgyvendina šiuos projektus, kuriems dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba:

 • Renginių ciklas „Mano emigracijos istorija“
 • Albumo „Kazys Varnelis“ leidyba
 • Signatarų žmonos. Moteris XX a. I pusėje
 • Paroda „Ką slepia sarkofagas? Senovės Egipto mumijų tyrimai Lietuvoje“
 • Edukacinis projektas „Tradiciniai instrumentai atgyja“
 • Edukacinis projektas „Knygų objektai: optiniai žaidimai Kazio Varnelio namuose-muziejuje“
 • Lituanistinių kultūros vertybių įsigijimas
 • Lietuvos menininkų darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimas
 • Šiuolaikinių Lietuvos menininkų kūrinių įsigijimas
 • Lituanistinių muziejinių vertybių įsigijimas
 • Paroda, skirta Lito 100-mečiui
 • Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei 100
 • Tai, ko nebebus
 • Ginkladirbystės pėdsakais. Kuršių kalavijo rekonstrukcija
 • Henry L. Gaidis kolekcijos pristatymas
 • Pirmųjų krikščionių pėdsakai pagoniškame Vilniuje
 • Gintaro kelias
 • Paroda-meninė instaliacija „Paukščių takais tu išskridai“
 • Komiksų knygos „Jonas Šliūpas kitaip“ leidyba
 • Archeologinė paroda „Bokšto gatvės paslaptys: krikščionys pagoniškame Vilniuje”
 • Pasiruošimas parodai „Gintaro kelias: kultūrų jungtys”: eksponatų atranka
 • Tarptautinė archeologijos paroda „Deivės ir Kariai”, skirta Marijos Gimbutienės šimtmečiui
 • Ginkladirbystės pėdsakais. Kuršių kalavijo rekonstrukcija
 • Leidinys „Lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai“
 • Projektas „Knygnešių keliais“
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Knygų žmonės: asmenybės, patirtys ir praktikos“
 • Leidinio „Jonas Kazimieras Vilčinskis. Vilniaus albumas“ parengimas ir leidyba
 • Leidinio „Pinigai Lietuvoje“ išleidimas anglų kalba
 • Renginiai Kazio Varnelio namuose-muziejuje
 • Rimutės Rimantienės 100-ąjam jubiliejui skirta paroda „Ar galima šnekėtis man su jais?“
 • Projektas „Švęskime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Jono Basanavičiaus sodybos atstatymo 30-metį kartu“
 • Paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kovo 11-ąją 30-čiui
 • Knygos-albumo „Tekstai Lietuvai. Alberto Gursko kaligrafija ir šriftas“ leidyba
 • Paroda „Petras Repšys: darbai“
 • Algimanto Kunčiaus albumo „Fotografuota Vilniuje 1960 –1970 m.“ leidyba
 • Henry L. Gaidžio dovanotos lituanistinės kolekcijos pargabenimas iš JAV ir paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje
 • Tautodailininkų paroda „Tradicijos sąskambiai“
 • Kilnojamoji paroda „Vasario 16-osios šventė 1919-1940 m.: susitelkimas ateičiai“
 • Unikalaus archeologinio eksponato paroda „Lyngby kirvis. 13 000 metų garantija“
 • Paroda „(In)Visible Lithuanian Hillforts“ Zagrebe
LTK Logotipas1