Lietuvos nacionalinio muziejaus bendruomenė #KartuSuUkraina

2022 03 03

#StandWithUkraine #KartuSuUkraina

  • Lietuvos nacionalinio muziejaus bendruomenė jungiasi prie LMA ir ICOM Lietuva kreipimosi į regiono šalių muziejų organizacijų atstovus ir tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) bei Europos muziejų organizacijų tinklo (EMO) vadovybes, kad būtų sustabdytos Rusijos ir Baltarusijos narystės šiose organizacijose.
  • Jungiamės prie Baltijos šalių pilių ir muziejų asociacijos iniciatyvos ir nutraukiame bet kokį kultūrinį bendradarbiavimą su Rusijos institucijomis.
  • Visus Ukrainos piliečius, pateikus pilietybę įrodantį asmens dokumentą kviečiame nemokamai lankyti muziejaus parodas ir ekspozicijas.
  • Ukrainiečių, radusių prieglobstį nuo karo Lietuvoje vaikus, įtrauksime į neformalaus ugdymo veiklas.
  • E. knygyno pajamos bus skirtos edukacinių programų ukrainiečių vaikams parengimui bei jų integravimui į neformalųjį ugdymą.
  • Palangos Jono Šliūpo muziejuje veikiančiose rezidencinėse erdvėse bus apgyvendintos dvi ukrainiečių pabėgėlių šeimos.
  • Išreiškiant palaikymą integruosime pilietiškumo ir Ukrainos palaikymo temas į muziejaus programą, komunikuosime palaikymą vizualinėmis priemonėmis.

Slava Ukraini!