Kieno ši šalis ir kas joje gyvena? Ostlando Lietuva dailininkų ir fotografų akimis

Paskaita parodoje „Neišspręsta kompozicija. Antrasis pasaulinis karas sovietų Lietuvos dailėje“

Nuo 1941 m. vasaros iki 1944 m. vasaros Lietuva, Latvija, Estija ir dalis Vakarų Baltarusijos buvo sujungtos į nacistinės Vokietijos sukurtą geopolitinį darinį, pavadintą Reichskomisariat Ostland. Vokiečiai teritorijos centru laikė Rygą ir jų akys pirmiausia krypo į stiprią vokiečių kultūros įtaką patyrusias Latviją ir Estija. Kaip jie matė Lietuvą ir jos gyventojus? Paskaitoje pristatomi nacių okupacijos metais dailininkų ir fotografų sukurti meniniai Lietuvos ir jos gyventojų atvaizdai, rekonstruojamas amžininkų požiūris į juos, siekiama atskleisti peizažo žanro populiarumo tarp vietos gyventojų ir vermachto karių priežastis, pabandyti paaiškinti, kodėl kai kurie peizažai buvo eliminuoti iš viešosios erdvės. Ši tema iki šiol nebuvo sistemingai tyrinėta, nors yra labai aktuali karo trauminės atminties analizei ir supratimui.

Giedrė Jankevičiūtė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė. Dabartinė jos interesų sritis – okupuotų šalių meninė kultūra; šią temą ji tyrinėja sutelkusi dėmesį į Lietuvos situaciją XX a. viduryje, konkrečiai Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu nuo 1939 m. iki 1944 m. Tyrimų rezultatus jie nuolat skelbia moksliniuose ir populiariuose straipsniuose, parodų kataloguose, knygose, viešuose interviu. Tarp svarbiausių Jankevičiūtės darbų šia tema – kolektyvinė monografija „Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903–1954)“ – du tomai (2017), parodos knyga „Po raudonąja žvaigžde. Lietuvos dailė 1940–1941 m.“ (2011), parodų katalogai „Sunkus amžius“ (2021) ir „Vilnius, Wilno, Vilne: vienas miestas – daug pasakojimų“ (2023). Šiuo metu ji taip pat dalyvauja Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų projekte „Meninė kūryba Kauno gete: apie kasdienybės reprezentaciją“ (vadovas doc. Nerijus Šepetys).

Kur? Naujajame arsenale, antrame aukšte (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Kada? Gruodžio 5 d. (antradienį) 17 val.

Renginys nemokamas! Registracija nereikalinga.

Paskaita yra parodos „Neišspręsta kompozicija. Antrasis pasaulinis karas sovietų Lietuvos dailėje“ lydimųjų renginių programos dalis. Kiti parodos lydimieji renginiai: spausti čia.