Infrastruktūriniai projektai

2023 03 23

Projekto pavadinimas: Signatarų namų modernizavimas (Pilies g. 26, Vilnius).

Darbai:

1. 2022 m. gruodžio mėn. atlikti Signatarų namų pagrindinio fasado (Pilies g.) tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai.

• Rangos darbus atliko MB „Virmalda“. Rangos darbų kaina – 627 676,80 eur.

2. 2023 m. bus pakeista dalis Signatarų namų langų ir injektuoti pamatai.

Finansavimas: Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto pavadinimas: Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato atnaujinimas (Vytauto g. 23a., Palanga).

Darbai:

1. Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo namo Palangoje (Vytauto g. 23a) tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai.

• Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti pastato išorės atnaujinimo darbai, diegiant energijos taupymo priemones, kurie pagerins pastato būklę ir išspręs energetinio neefektyvumo problemas. Pastatas bus pritaikytas asmenims turintiems judėjimo negalią.

• Kapitalinio remonto darbai bus baigti 2023 m. rugpjūčio pabaigoje.

• Rangos darbus atlieka UAB „Pamario restauratorius“. Rangos darbų kaina – 731 311,13 eur.

Finansavimas: Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių ir Valstybės biudžeto lėšų. Projekto nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0022.

Projekto pavadinimas: Pilininko namo rekonstrukcija ir ekspozicijos įrengimas (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Darbai/paslaugos:

1. Pilininko namo, Arsenalo g. 1, Vilniuje, rekonstrukcija, keičiant paskirtį, tvarkybos darbai ir taikomieji tyrimai“.

• 2021 m. rugpjūčio mėn. pradėti Pilininko namo rekonstrukcijos ir tvarkybos darbai. Rangos darbų pabaiga – 2023 m. rugpjūtis.

• Rangos darbus atlieka MB „Virmalda“. Rangos darbų kaina – 2 410 518,62 eur.

2. 2022 m. liepos mėn. pradėtas ekspozicijos vidinių ir išorinių erdvių pritaikymo muziejinei veiklai projektavimas, turinio sukūrimas ir įgyvendinimas.

• Ekspozicijos įrengimo data – 2023 m. rugpjūtis.

• Ekspozicijos projektavimo paslaugas atlieka UAB „Processoffice“. Ekspozicijos projektavimo kaina – 464 640,00 eur.

3. 2023 m. II ketv. bus atliktas ekspozicinės, audio/video įrangos, baldų ir kitos įrangos pirkimas.

Finansavimas: Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių lėšų. Projekto nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0008.

Projekto pavadinimas: Paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas

Darbai:

1. Gedimino kalno Piliakalnio I-ojo etapo aikštelės tvarkybos darbai. Darbai buvo atlikti 2020 m. liepos mėn.

• Tvarkybos darbus atliko Jungtinės veiklos partneriai UAB „Rekreacinė statyba“, UAB „Sivysta“ ir UAB „Naresta“.

• Tvarkybos darbų kaina – 2 204 228,54 eur.

2. 2022 m. liepos mėn. atlikti Gedimino kalno aikštelės apšvietimo montavimo darbai.

• Darbus atliko UAB „Rekreacinė statyba“.

• Darbų kaina – 134 493,32 eur.

3. 2023 m. sausio mėn. atlikti 1863-1864 m. sukilėlių palaikų įatmintinimo architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo paslauga.

• Paslaugą atliko UAB „Architektūros linija“.

• Paslaugos kaina – 104 060,00 eur.

4. Iki 2023 m. rugpjūčio pabaigos bus atliktas skaitmeninio audio/video gido įrangos įrengimas Gedimino kalno aikštelėje.

• Projektavimo paslaugą įgyvendina UAB „Surikatos“.

• Paslaugos ir įrangos kaina – 262 570,00 eur.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013.

Projekto pavadinimas: Naujojo arsenalo pastato modernizavimas ir ekspozicijos įrengimas (Arsenalo g. 1, Vilnius).

Darbai/paslaugos:

1. 2022 metais pradėta „Kultūros paskirties pastato-muziejaus (Naujojo arsenalo)“ projektavimo paslauga. Projektavimo pabaiga – 2023 m. IV ketvirtis.

• Projektavimo paslaugą įgyvendina UAB „Processoffice“.

• Paslaugos kaina – 792 792,00 eur.

2. 2024 m. I ketv. bus pradėti Naujojo arsenalo pastato rekonstravimo darbai.

Finansavimas: Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto pavadinimas: Kosčiuškos g. 1 pastato rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai (Buvusios areštinės pastatas).

Darbai/paslaugos:

1. 2022 m. atliktas Areštinės pastato stogo kapitalinis remontas.

• Rangos darbus atliko UAB „Losrita“.

• Rangos darbų kaina – 391 506,34 eur.

2. 2024 m. bus atlikti Areštinės pastato ir teritorijos tyrimai (taikomieji ir papildomi tyrimai, žvalgomieji ir archeologiniai tyrimai, inžineriniai geologiniai tyrimai).

3. 2025 m. bus atlikta Areštinės ir pagalbinių pastatų projektavimo pritaikant muziejinei veiklai paslauga.

Finansavimas: Valstybės biudžeto lėšos.