Archeologijos vakarai MARIJOS GIMBUTIENĖS SKAITYMAI XXI

  • Įvairios datos (žr. aprašyme)
  • 18 val.
  • Arsenalo g. 3, Vilnius
  • Renginys
  • Nemokamai

Stebėkite tiesiogiai

Archeologijos vakarai Lietuvos nacionalinio muziejaus Senojo arsenalo salėje (Arsenalo g. 3, Vilnius) ir tiesioginės vakarų transliacijos Lietuvos nacionalinio muziejaus YouTube paskyroje.

Renginių pradžia 18 val.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

PROGRAMA

Dr. Vykintas Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas), Gytis Grižas (Lietuvos nacionalinis muziejus), dr. Rūtilė Pukienė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai), Renata Prielgauskienė (Lietuvos nacionalinis muziejus)
XIV a. apeiginis kirvis iš Šventosios upės

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Virginija Ostašenkovienė (Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis; Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) Lieporiai IV–VIII amžiuje: vienos bendruomenės gyvensenos modelis Dr. Šarūnė Valotkienė (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Vieno kapinyno istorija: šukos iš Šereitlaukio (Pagėgių sav.)

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Valdas Steponaitis (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Vaškinė Dievo Avinėlio sakramentalija – popiežiaus velykinė malonė, XVII a. pradžioje pasiekusi Vilnių

Ingrida Čičiurkaitė (Vilniaus universitetas), Renata Prielgauskienė, Rita Povilovska, Regina Ablėnienė (Lietuvos nacionalinis muziejus)

Religinis medaliukas su šventųjų Ignaco Lojolos ir Pranciškaus Ksavero atvaizdais: radimas, tyrimas, restauravimas, ikonografija

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Prof. dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas), prof. dr. Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė-Keen (Vilniaus universitetas; Lietuvos istorijos institutas)

Soros Lietuvoje: nuo populiaraus javo iki užmaršties

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Dr. Andra Simniškytė (Lietuvos istorijos institutas)

Projektas „Paversk balų rūdą auksu“: balų rūdos paieška ir geležies gavybos eksperimentai

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Sandra Veprauskienė (Senovės Egipto studija „Dendera“)

Sakaros kultūrinio kraštovaizdžio atodangos: archeologinių tyrimų patirtys iš Egipto

Lijana Muradian (Lietuvos nacionalinis muziejus), dr. Elena Pranckėnaitė (Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)

Pamestas ar paliktas? Retų bronzinių dirbinių istorijos ir kontekstai

Skaitykite plačiau: spausti čia.

Dr. Daiva Steponavičienė (VšĮ „Vita Antiqua“)

Vilnietiškas kostiumas: atkūrimo iššūkiai ir galimybės

Darius Kontrimas (Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija)

Kapai Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete teritorijoje

Skaitykite plačiau: spausti čia.

 

Viršelyje: Atkraštinis kirvis iš Netičkampio (Marijampolės sav.). 1500–1300 m. pr. Kr. Bronza. Atsitiktinis radinys. LNM AR 1028:1. Gedimino Trečioko nuotr.

***

Lietuvos nacionaliniame muziejuje jau dvidešimt pirmą kartą rengiami SKAITYMAI, skirti žymiausiai lietuvių archeologei, Senosios Europos civilizacijos tyrėjai ir archeomitologijos krypties kūrėjai prof. Marijai Gimbutienei (1921–1994). 2024 m. vakarai aprėpia daugelį archeologijos mokslo temų: naujausius projektus, tyrinėjimus ir atradimus, materialinės kultūros studijas, drabužių rekonstrukciją, laidoseną ir Lietuvos archeologų patirtį tyrinėjant žymius užsienio archeologijos paminklus.

Vienuolikos pranešimų autoriai per septynis vakarus pristatys naujausius retus bronzos amžiaus dirbinius, XIV a. apeiginį raginį kirvį iš Šventosios upės, geležies amžiaus kaulines šukas iš Šereitlaukio (Pagėgių sav.), nagrinės Vilniuje aptiktų unikalių XVII–XVIII a. sakramentalijų ir religinių medaliukų kontekstą. Remiantis Lieporių kapinyno (Šiaulių m.) tyrinėjimais bus bandoma atkurti šį laidojimo paminklą naudojusios bendruomenės gyvensenos modelį, išsamiai aptariami Vilniaus Kalnų parko teritorijoje aptikti kapai.

Atskiruose skaitymų vakaruose bus apžvelgiama sorų auginimo ir naudojimo maistui Lietuvoje istorija, balų rūdos paieškos ir geležies gavybos eksperimentai, „vilnietiško kostiumo“ atkūrimo galimybės. Pasaulio archeologijai skirtame pranešime bus supažindinama su tarptautinės ekspedicijos atliktais senovės Egipto Sakaros archeologinio komplekso tyrinėjimais ir jų užkulisiais.

Daugiau informacijos: www.lnm.lt,