„Lietuvos nacionalinio muziejaus Palangoje, Vytauto g. 23a. Jono Šliūpo namo tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai“ viešasis pirkimas

2022 08 10

Lietuvos nacionalinis muziejus įgyvendina projektą Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0022 „Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis ir skelbia „Lietuvos nacionalinio muziejaus Palangoje, Vytauto g. 23a. Jono Šliūpo namo tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai“ viešąjį pirkimą.

Perkančioji organizacija: biudžetinė įstaiga „Lietuvos nacionalinis muziejus“, kodas 190756849, adresas Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius, interneto svetainė www.lnm.lt.

Kontaktinis asmuo: Investicinių projektų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kaikaris, tel. 8 600 13389, el. p. .

Informacija, apie pirkimą skelbiama CVP IS priemonėmis, pirkimo nr. – 614246.

Pasiūlymų pateikimo tvarka ir terminas: pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Pasiūlymų pateikimo terminas – 2022-08-22, 9:00.

Pirkimo būdas: atviras konkursas (supaprastintas).

Pirkimas nevykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis, nes nėra galimybės atlikti rangos darbų pirkimus kultūros paveldo objektams.

Sliupas2 Scaled