Vinco Kudirkos muziejus

Vinco Kudirkos muziejus

Ekspozicijose pristatoma Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliai, V. Kudirkos asmenybė, Varpo epocha ir spaudos draudimo laikotarpis

Vinco Kudirkos muziejus

Ekspozicijose pristatoma Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliai, V. Kudirkos asmenybė, Varpo epocha ir spaudos draudimo laikotarpis

Vinco Kudirkos muziejus

Ekspozicijose pristatoma Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliai, V. Kudirkos asmenybė, Varpo epocha ir spaudos draudimo laikotarpis

Vinco Kudirkos muziejus

Ekspozicijose pristatoma Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliai, V. Kudirkos asmenybė, Varpo epocha ir spaudos draudimo laikotarpis

Vinco Kudirkos muziejus

Ekspozicijose pristatoma Kudirkos Naumiesčio, kaip pasienio miesto, istorija, krašto šviesuoliai, V. Kudirkos asmenybė, Varpo epocha ir spaudos draudimo laikotarpis

Vinco Kudirkos muziejaus ekspozicijos pirmojo aukšto salėje pristatoma Kudirkos Naumiesčio istorija. Ikonografinė medžiaga, žemėlapiai ir daiktiniai eksponatai pasakoja Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusio miesto istoriją. Su gausia tarpukario ikonografine medžiaga muziejaus lankytojas turi galimybę susipažinti skaitmeniniu formatu.

Ekspoziciją pagyvina XIX a. pabaigos tradicinė zanavykų apranga, sukomplektuota iš Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografinės aprangos rinkinyje saugomų autentiškų eksponatų ir jų kopijų.

Antrojo aukšto ekspozicijoje lankytojas pateks tarsi į „labirintą“ ir eis praeities takais susipažindamas su knygnešystės ir XIX a. antros pusės tautinio judėjimo veikėjų – varpininkų – epocha.

Išskirtinis dėmesys ekspozicijoje skiriamas Vinco Kudirkos asmenybei. Vincas Kudirka, „Tautiškos giesmės“ autorius, idėjinis „Varpo“ vedlys, visą dešimtmetį iki pat mirties rūpinosi laikraščio leidyba. Tarp eksponatų – 1863 m. Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleista maldaknygė, kurią Vincas Kudirka padovanojo savo šeimininkės Naumiestyje Petronėlės Krūzaitienės dukteriai Marijai; Vinco Kudirkos verstų knygų – Georgeʼo Gordono Byrono „Kaino“, Friedricho Schillerio „Viliaus Telio“ – rankraščiai; dailininko A. Grottgerio piešinių ciklo „Lituania“ fotoreprodukcijų albumas, dedikuotas Petrui ir Celinai Leonams. Trijuose ekspozicijos informaciniuose terminaluose lankytojai galės pavartyti Vinco Kudirkos rankraščius, varpininkų periodinius leidinius „Varpą“, „Ūkininką“, „Naujienas“, knygnešių slaptai per sieną gabentas kontrafakcijas.

Informacija apie lankymą.

Home buttonAtgal