Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013 „Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektu siekiama padidinti Lietuvos nacionalinio muziejaus teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę bei patrauklumą kultūros paminklo Nr.141 Vilniaus piliavietės, vadinamos Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (Kalno) teritorijoje. Projekto įgyvendinimo metu bus sumažinta kritulių infiltracija per Kalno aikštelę, atliekant jos tvarkybą, užtikrintas pietrytinio Kalno šlaito stabilumas, įveiklintos Aukštutinės pilies rūmų liekanos, modernizuota Kalno apšvietimo sistema, sukurtos naujos kultūros paslaugos 1863-1864 m. sukilėlių atminimui įamžinti, sukurtas virtualus gidas Kalnui ir šalia jo esantiems objektams pažinti.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Projekto pradžia – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto vertė – 12 896 227,93 Eur

balandžio 30, 2020 - rugpjūčio 30, 2022 | Gedimino kalnas


Kitos naujienos

Home buttonAtgal