Lietuvos nacionalinio muziejaus paslaugų plėtra Vilniaus piliavietėje. I-asis etapas

2024 01 29

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Įgyvendinus projektą padidintas Lietuvos nacionalinio muziejaus teikiamų kultūros paslaugų prieinamumas, įvairovę bei patrauklumas kultūros paminklo Nr.141 Vilniaus piliavietės, vadinamos Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (Kalno) teritorijoje. Sumažinta kritulių infiltracija per Kalno aikštelę, atlikus dalies Kalno aikštelės tvarkybos darbus, modernizuota dalies Kalno apšvietimo sistema, sukurtos naujos kultūros paslaugos 1863–1864 m. sukilėlių atminimui įamžinti, sukurtas virtualus gidas Kalnui ir šalia jo esantiems objektams pažinti.

Projekto pradžia – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 2 263 859,43 eurų.

Projektai Es Projektai 800x318

Gediminokalnas 3