Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato atnaujinimas


Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato atnaujinimas

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) įgyvendina projektą Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0038 „Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektu siekiama padidinti Lietuvos nacionalinio muziejaus teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą bei patrauklumą modernizuojant kultūros paveldo objektą – Jono Šliūpo memorialinės sodybos (Vytauto g. 23A, Palanga) pastatą. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti pastato išorės atnaujinimo darbai, diegiant energijos taupymo priemones, kurie pagerins pastato būklę ir išspręs energetinio neefektyvumo problemas, sudarys sąlygas kokybiškesnių kultūros paslaugų teikimui.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

Projekto pradžia – 2020 m. birželio 20 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.

Projekto vertė – 261 679,40 Eur

| Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus, Palanga


Kitos naujienos

Home buttonAtgal