Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato atnaujinimas

2021 04 27

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) įgyvendina projektą Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0022 „Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos pastato, esančio Vytauto g. 23a, Palanga, atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektu siekiama padidinti Lietuvos nacionalinio muziejaus teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą bei patrauklumą modernizuojant kultūros paveldo objektą – Jono Šliūpo memorialinės sodybos (Vytauto g. 23A, Palanga) pastatą. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti pastato išorės atnaujinimo darbai, diegiant energijos taupymo priemones, kurie pagerins pastato būklę ir išspręs energetinio neefektyvumo problemas, sudarys sąlygas kokybiškesnių kultūros paslaugų teikimui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

Projekto pradžia – 2020 m. birželio 20 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.

Projekto vertė – 261 679,40 Eur

Projektai Es Projektai 1200x476

Sliupas2 Scaled