Irenos Mikuličienės knygos „Lietuviai perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose 1945–1951 m.“ pristatymas

  • 2024 03 13
  • 18 val.
  • T. Kosciuškos g. 3, Vilnius
  • Renginys
  • Nemokamai

Kovo 13 d. 18 val. Istorijų namuose (T. Kosciuškos g. 3, Vilnius) vyks autorės, Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikės ir parodos „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“ kuratorės Irenos Mikuličienės knygos „Lietuviai perkeltųjų asmenų (DP) stovyklose 1945–1951 m.“ pristatymas. Renginyje dalyvaus knygos autorė, o kartu su ja ir JAV lietuvių bendruomenės veikėja, etnologė Elena Bradūnaitė bei medicinos istorikas, filantropas, Amerikos lietuvis dr. Ramūnas Kondratas. Pokalbį moderuos dr. Ina Ėmužienė.

Apie knygą:

1944 m. vasarą į Lietuvą įžengus sovietinei kariuomenei, tūkstančiai lietuvių, vengdami represijų ir smurto, bėgo į Vakarus, ieškodami laikino prieglobsčio. Antrajam pasauliniam karui pasibaigus per 60 tūkstančių Lietuvos gyventojų atsirado Vakarų sąjungininkų kontroliuojamose Vokietijos ir Austrijos zonose ir kitose Sovietų Sąjungos neužimtose Europos šalyse. Atsisakę grįžti į sovietų okupuotą tėvynę lietuviai buvo apgyvendinti specialiai įkurtose stovyklose perkeltiesiems asmenims. Čia jie atgaivino švietimą, spaudą, atkūrė partijas, visuomenines, profesines ir religines organizacijas, subūrė meninius kolektyvus. Juos globojo įvairios tarptautinės karo pabėgėliais besirūpinančios organizacijos, rėmė išeivijos lietuviai, tačiau, neturint nuolatinės gyvenamosios vietos, kasdienė baimė dėl ateities slėgė tiek fiziškai, tiek dvasiškai iki pat emigracijos į naująjį pasaulį.

Šis leidinys, tai dokumentais ir ikonografine medžiaga paremtas nuoseklus pasakojimas apie likimo svetur nublokštus mūsų žmones, apie jų kasdienybę stovyklose, apie bandymą išlikti, nepasiduoti nevilčiai, apie pastangas išsaugoti lietuvybę, lavintis, tobulėti, rasti jėgų pradėti gyvenimą iš naujo, garsinti pasaulyje savo gimtąją šalį nepamirštant skaudaus tėvynės likimo. Knygoje medžiaga išdėstyta chronologine seka: pasitraukimas, gyvenimas stovyklose, emigravimas. Stovyklos Vokietijoje pristatomos pagal sąjungininkų administruojamas zonas, abėcėlės tvarka. Atskirais skyreliais pateikta medžiaga iš Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Italijoje, Norvegijoje, Švedijoje veikusių stovyklų, o taip pat atskirai aprašyta skautų, ateitininkų, darbo tarnybų veikla. Sudarytos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Dauguma leidinyje pateikiamos medžiagos yra publikuojama pirmą kartą.

Knygos leidimą parėmė Skirma ir Ramūnas Kondratai, Labdaros ir paramos fondas „Gerumo versmė“.

Renginys nemokamas!

Vyksiantis knygos pristatymas yra Istorijų namuose veikiančios parodos „Pasaulio dydžio Lietuva: mūsų migracijos istorija“ dalis. Daugiau apie parodą: spausti čia.