Gražiausios lietuviškos knygos Kazio Varnelio namuose-muziejuje

Greta Kazio Varnelio namuose-muziejuje veikiančios gražiausių Čekijos knygų parodos įsikuria gražiausios 2021 m. išleistos lietuviškos knygos.

Knygos meno konkursą šalyje kasmet organizuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkurso tikslas – puoselėti knygos meną ir knygos kultūrą Lietuvoje, išrinkti profesionaliausiai apipavidalintas knygas, apdovanoti ir skatinti knygos dailininkus, iliustruotojus, leidybos ir poligrafijos profesionalus.

Knygas konkursui teikia visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat išleistų knygų dailininkai, iliustratoriai, autoriai. Konkursui priimamos knygos pagal šias temines grupes: grožinė literatūra ir eseistika; knygos vaikams; mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai; meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai, išskyrus fotoalbumus); meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai; bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai.

Pirmajame etape knygas vertina konkurso ekspertų praktikų grupė (knygos dailininkai, spaustuvininkai ir kt.), kurią sudaro penki nariai: po vieną narį deleguoja Lietuvos spaustuvininkų asociacija, Lietuvos leidėjų asociacija ir Lietuvos dizaino asociacija, kitus du narius skiria kultūros ministras. Galutinį pateiktų knygų vertinimą atlieka ir rekomendacijas kultūros ministrui dėl premijų bei diplomų skyrimo teikia konkurso ekspertų komisija, kurią sudaro penki nariai: po vieną narį deleguoja Vilniaus dailės akademija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus knygrišių gildija; kultūros ministras skiria du narius, iš kurių vienas yra ir ekspertų praktikų grupės narys.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu nugalėjusių knygų dailininkams skiriamos piniginės premijos ir diplomai: po vieną premiją ir du diplomus kiekvienoje iš šešių teminių grupių, taip pat skiriama pagrindinė metų premija; visi gauna tai pažyminčius diplomus, o piniginės premijos išmokamos knygų dailininkams. Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos dailininkų sąjunga taip pat skiria po apdovanojimą.

Šiemet konkursui pateikta 126 knygos, išleistos 2021 m.: grožinė literatūra ir eseistika (37); knygos vaikams (26); mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai (26); meno leidiniai (21); meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai (9); bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai (7).

Knygos vertinamos pagal leidybinę-poligrafinę techniką ir meninius kriterijus: rinkinio kokybę ir tipografines savybes; maketo struktūrą; spaudos ir įrišimo kokybę; popieriaus ir įrišimo medžiagų parinkimą; grafinį apipavidalinimą ir (ar) iliustravimą; koncepcijos originalumą ir tinkamumą; apipavidalinimo kokybę bei knygos meninę visumą.