Socialinės istorijos autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams

2021 11 30

Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoms parengtos socialinės istorijos, kurios padės autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jų tėveliams be baimės išsiruošti į naują ir dar nepažintą erdvę.

Naujasis arsenalas (parsisiųsti)

Senasis arsenalas (parsisiųsti)

Gedimino pilies bokštas

Atvykstantiems į muziejų keltuvu nuo Naujojo arsenalo pusės (parsisiųsti)

Atvykstantiems į muziejų keltuvu nuo Arsenalo gatvės (parsisiųsti)

Atvykstantiems į muziejų pėsčiomis taku nuo Vilnios upės pusės (parsisiųsti)

Signatarų namai (parsisiųsti)

Vilniaus gynybinės sienos bastėja (parsisiųsti)

Kazio Varnelio namai-muziejus (parsisiųsti)