Naujajame arsenale prasidėję tyrimai – įžanga į šio pastato rekonstrukcijos darbus

2021 11 28

Lietuvos nacionalinis muziejus 2023 metų pabaigoje ketina pradėti vieno iš pagrindinių padalinių – Naujojo arsenalo, esančio šalia Mindaugo paminklo Vilniuje – rekonstravimo darbus. Kad šiems darbams būtų tinkamai pasiruošta, muziejuje šiuo metu atliekami taikomieji – architektūros, istorijos, polichromijos, geologijos, konstrukcijų – moksliniai tyrimai.

Tyrimais, kurie truks iki šių metų pabaigos, siekiama  kompleksiškai ištirti pastatą, išsiaiškinti jo evoliuciją, pavidalo kaitą, surinkti informaciją apie išlikusias, pakitusias ar prarastas architektūrinio pobūdžio vertingąsias savybes, nustatyti pastato istorinę-meninę raidą patvirtinančius faktus, atpažinti jo autentiškas dalis ir nevertingus intarpus, šiuos duomenis sugretinti su kitų tyrimų medžiaga ir dokumentuoti. Praktinis tyrimų uždavinys yra suteikti informacijos, reikalingos pastato tvarkymui ir pritaikymui. Kitų metų pavasarį Naujajame arsenale bus atliekami pietvakarinės dalies rūsio archeologiniai, architektūros ir skiedinių tyrimai.

Nei dabartinis oficialus pastato pavadinimas, nei jo išvaizda iš tikrųjų neatspindi tikrosios jo reikšmės ir netgi ją sumenkina, nes pabrėžia labiausiai žeminantį pastato istorijos tarpsnį. Kadangi pastatas per ilgą laiką keitėsi, dedame pastangas, kad išsiaiškintume jo tikrą istoriją ir reikšmę.

Mažai yra žinoma apie tą laikotarpį, kai čia buvo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto rūmai. Todėl tyrimais taip pat siekiama atrasti tų laikų autentikos. Nėra istorinių žinių ir apie kitą ilgą, daugiau kaip 200 metų laikotarpį, nuo XVI a. pab. iki XVIII a. pab.: kokia tuomet buvo pastato paskirtis, kaip jis buvo naudojamas ir kaip įgavo dabartinį pavidalą.

Dabartiniai tyrimai Naujajame arsenale ir jo teritorijoje vykdomi kompleksiškai, kiek leidžia galimybės dirbti veikiančiame muziejuje, yra siekiama sugretinti visas turimas žinias su archyviniais, natūros ardomaisiais ir vizualiaisiais tyrimais ir atskleisti pastato istorinę raidą. Inžineriniais techniniais tyrimais – geologijos, polichromijos, konstrukcijų – bus įvertinta  pastato techninė būklė ir grindžiamos jo išsaugojimo technologinės rekomendacijos.

Atliktų tyrimų pagrindu 2022–2023 m. bus rengiamas pastato tvarkymo projektas, o tolesni tyrimai pagal poreikį galės būti tęsiami projekto įgyvendinimo metu. Projektas galės būti papildomas ar koreguojamas taip, kad būtų labiau išryškinta arba išsaugota pastato kultūrinė vertė.

Darbai bus tęsiami ir kitais metais: 2022 m. antroje pusėje planuojami Naujojo arsenalo pastato šiluminės trasos iškėlimo darbai.

Dabartiniais skaičiavimais, viso investicinio projekto suma galėtų siekti apie 16 mln. eurų. Projektas turėtų būti baigtas 2026 metais.

Naujasis Arsenalas 2 Scaled