Lietuvos nacionalinis muziejus įsigijo Albrechto Adamo litografijų albumą, vaizduojantį 1812 m. Didžiosios armijos žygį į Maskvą

2023 11 13

Lietuvos nacionalinio muziejaus grafikos rinkinys šiemet praturtėjo neeiliniu eksponatu – už Lietuvos kultūros tarybos skirtas lėšas įsigytas vokiečių batalisto, žanrinių scenų meistro Albrechto Adamo (1786–1862) litografijų albumas, vaizduojantis 1812 metų Didžiosios armijos žygį į Maskvą.

A. Adamas buvo oficialus Italijos vicekaraliaus Eugenijaus de Bogarnjė (Eugène de Beauharnais), Napoleono Bonaparto posūnio (jo pirmosios žmonos Žozefinos sūnaus), rūmų dailininkas. Kartu į A. Adamo pareigas įėjo užduotis lydėti jį visuose kariniuose žygiuose. Taigi jis buvo princo Eugenijaus palydoje ir 1812 m. žygio į Rusiją metu. A. Adamas keliavo su 4-uoju Didžiosios armijos korpusu, kurį sudarė Italijos karalystės ir Bavarijos kariuomenės. Žygiuodamas kartu su Didžiąja armija jis piešiniuose ir užrašuose fiksavo karių kasdienybę: stovyklas, aprūpinimą maistu ir geriamuoju vandeniu, ligų kamuojamus kareivius, mūšių scenas, pasiekiamų miestų ir miestelių panoramas bei jų gyventojus. A. Adamas gavo princo leidimą sugrįžti į Bavariją dar prieš Napoleono įsakymą trauktis iš Maskvos – taip jam pavyko išvengti Prancūzijos armijos katastrofos Rusijoje ir išsaugoti savo piešinių ir eskizų knygą.

1828 m. pagal jo piešinius Hermann & Barth leidykla Miunchene išleido žygį į Maskvą vaizduojantį litografijų albumą (pilnas jo pavadinimas „Voyage pittoreshue et militaire de Willenberg en Prusse jusqua a Moscou fait en 1812. Pris sur le Terrain meme et lithographie par Albert Adam“ (Vaizdinga 1812 m. karinė kelionė iš Vilenbergo Prūsijoje į Maskvą, piešiniuose ir litografijose užfiksuota Alberto Adamo). Albume – net 102 vaizdai. Pirmoji litografija fiksuoja Vilenbergo (šiandieninio Velbarko) vaizdą 1812 m. birželio 10 d., o paskutinė – Marienburgo (Malborko) apylinkes spalio mėnesį. 16 albumo litografijų įamžinti dabartinės Lietuvos teritorijoje esančių miestų ir miestelių bei jų apylinkių vaizdai: Kalvarija, Marijampolė, Michailiškės, Jachimiškės (Jachimitzki – neišlikęs toponimas, XIX a. pradžios žemėlapyje randamas tarp Darsūniškio ir Veiverių, netoli Pagirmuonio ir Šaltupio), Piliuona, Kruonis, Rykantai, Trakai, Vilnius, Šalčininkai. Toliau fiksuotas prancūzų kariuomenės judėjimas pro Bešankovičus, Astrouną, Vitebską, Smolenską, Viazmą iki Maskvos. Kiekvieną litografiją detalizuoja autoriaus užrašuose ir atsiminimuose išsaugoti įspūdžiai. Teksto bendrystė su piešiniu dar labiau prakalbina litografuotus vaizdus, atkreipia dėmesį į net smulkiausias juose fiksuojamas detales.

Lietuvos nacionalinis muziejus turi gausiausią Lietuvoje 1812 metų karą atspindintį artefaktų rinkinį. Jame – daiktai iš Berezinos, Vilniaus prancūzų karių kapaviečių. Tad šis naujai įsigytas litografijų albumas puikiai papildys jau turimą napoleonistikos kolekciją.