Lietuvos nacionalinio muziejaus leidybinė veikla – pastebėta ir įvertinta

2022 03 02

Metų pradžioje leidėjams gausiai išdalintais apdovanojimais ir nominacijomis džiaugiasi ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Už išleistas knygas muziejus ir anksčiau yra gavęs ne vieną apdovanojimą, tačiau šie metai yra ypač sėkmingi.

Miglės Anušauskaitės knyga Kas išsigando Šliūpo? akcijoje „Metų knygos rinkimai 2021“ pretenduoja tapti geriausia publicistikos ir dokumentikos kategorijoje. Balsuoti už šią knygą galima iki balandžio 25 d. 

Jono Kazimiero Vilčinskio Vilniaus albumas – tarp Kultūros ministerijos organizuojamo XXX-ojo knygos meno konkurso nugalėtojų. Diplomas skirtas už profesionalų medžiagos suvaldymą, ryškius leidinio objektų unikalumo atspindžius, medžiagiškumo ir turinio ryšį.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Leidybos skyriui šiemet skirta Vilniaus klubo padėka už ypatingos vertės albumus ir ilgalaikį metraštininkų darbą išsaugant Vilnių vaizduose.

Sveikiname kolegas, kurie nenuilsdami tyrinėja fonduose saugomą medžiagą ir suteikia galimybę su ja susipažinti visiems norintiems!

Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniuose – laikui nepavaldus turinys

Lietuvos nacionalinis muziejus turi seniausias iš visų muziejų Lietuvoje leidybos tradicijas. Didžioji ir pati svarbiausia šiandienos muziejaus leidybinio darbo dalis – tai mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas, mokslinės tyrimo medžiagos spausdinimas, dėmesys istorijos populiarinimui.

Leidybinės tradicijos muziejuje susiformavo per nuolatinį, nenutrūkstamą darbą šioje srityje. Kadangi Lietuvos nacionalinis muziejaus turi didžiausią šalyje eksponatų skaičių, būtent per knygas jis skleidžia žinią apie turimus gausius archeologijos, etnografijos, ikonografijos, istorijos, numizmatikos ir kitų sričių rinkinius.

Išskirtinė Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinių savybė – laikui nepavaldus turinys, dažnai aktualumo neprarandantis ir po dešimtmečių, bei didelis dėmesys poligrafinei leidinių kokybei – ilgaamžiškas popierius, kai reikia – kieti knygų viršeliai, aukšto lygio spauda.

22 02 22 Knygu Mugei Nominuotos Knygos 5 Scaled