Konferencija apie lietuvių karį: temų įvairovė, ekskursija ir katalogo pristatymas

2022 09 05

Rugsėjo 7 d. Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Istorijų namuose rengiama konferencija „Lietuvių karys pasaulio kariuomenėse“. Ji vainikuoja keletą mėnesių trukusius mokslininkų tyrimus, kurie vyko parodoje „Išpakuojam!“. Konferencijoje visi mokslininkų skaitomi pranešimai bus susiję su karyba – būtent tuo, ką ilgus metus kolekcionavo JAV gyvenantis, lietuviškų šaknų turintis ir įspūdingą karybos kolekciją Lietuvai dovanojęs Henry Gaidis.

„2020 metų pabaigoje Lietuvą pasiekė išskirtinė Henrio Lazaraus Gaidžio visą gyvenimą kaupta karybos istorijai skirta kolekcija. Į Lietuvos nacionalinį muziejų tuomet atkeliavo daugiau nei 60 dėžių, o eksponatų priėmimo ir aprašymo procedūros užtruko ilgiau nei metus, rinkinius papildė beveik 8 tūkst. vertybių. Kolekcija visuomenei pristatoma parodoje „Išpakuojam!“, kuri išsiskiria tuo, kad lankytojai čia kelis mėnesius galėjo pamatyti ne tik išskirtinius eksponatus, bet ir susitikti su juos čia pat, parodos erdvėje, tiriančiais tyrėjais. Paroda, joje rodomi karybos tematikos eksponatai ir mokslininkų tyrimai šia tema tapo akstinu surengti konferenciją“, – pasakoja Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė, konferencijos organizatorė dr. Ina Ėmužienė.

Dešimtyje pranešimų mokslininkai pristatys įvairaus pobūdžio temas: supažindins su lietuvių karininkų ir kareivių atsiminimais apie jų dalyvavimą Nepriklausomybės kovose 1918–1920 m., į karą žvelgiant per jausmų, per žmonių bendravimo ir požiūrio į vienas kitą prizmę (dr. Aušra Jurevičiūtė); apžvelgs moterų šaulių karinį rengimą Lietuvoje XX a. 3–4 dešimtmetyje (dr. Mindaugas Nefas); pristatys karininko, Generalinio štabo pulkininko Kazio Griniaus, prezidento Kazio Griniaus sūnaus, iki šiol menkai tyrinėtą biografiją (prof. dr. Jonas Vaičenonis); analizuos tarpukario Lietuvos karo aviacijos pastangas siekiant parengti karui būtiną lakūnų rezervą (dokt. Mindaugas Sereičikas); nagrinės, kokios buvo mirčių tarpukario Lietuvos kariuomenėje priežastys, o atvejo analizei pasitelks duomenis iš 7-ojo pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko (doc. dr. Vytautas Jokubauskas); atskleis, kokias istorijas apie lietuvių vyrus ir jų patirtis sovietinėje armijoje pavyko aptikti vadinamuosiuose dembelio fotoalbumuose (dokt. Ieva Šimanauskaitė); papasakos apie įvairiais laikotarpiais kitų šalių kariuomenėse ir sukarintose organizacijose tarnavusius lietuvius (Darius Zubrickas); nagrinės savanorišką ir priverstinį Lietuvos kariuomenės karininkų bendradarbiavimą XX a. 5–6 dešimtmetyje su užsienio valstybių saugumo tarnybomis (dr. Darius Juodis); taip pat bus pristatyta chemiko, visuomenininko ir pasipriešinimo sovietų bei nacių okupacijoms dalyvio Adolfo Damušio (1908–2003) militarinė patirtis (dr. Ilona Strumickienė) ir, žinoma, bus apžvelgta buvusio FTB agento kolekcija, rodoma parodoje „Išpakuojam!“ (Tadas Šėma).

Konferenciją moderuos Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikai Giedrė Milerytė-Japertienė, Tadas Šėma, Ina Ėmužienė. Konferencijos dalyviai 18 val. bus kviečiami dalyvauti ekskursijoje po parodą „Išpakuojam! Henrio Gaidžio dovana Lietuvai“, o 19 val. – į katalogo pristatymą, kuriame dalyvaus ir pats H. Gaidis.

Aktualija Pokalbis Apie Tarpukario Kariuomenes Ginklus Karolis Zikaras 5 Scaled