Kazio Skučo valstybinis apdovanojimas nuo šiol saugomas muziejuje

2019 05 06

Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus papildė ypatingas eksponatas – paskutinio tarpukario Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, generolo Kazio Skučo (1894–1941) Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius.

Vienu aukščiausių pagal reikšmę Lietuvos kariniu valstybės apdovanojimu Kazys Skučas apdovanotas po mirties. 2006 m. vasario 16 d. vykusioje ceremonijoje tuometis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ordiną įteikė jo anūkui Kaziui Šukiui. Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantis palikuonis ilgai saugotą garbingą savo senelio apdovanojimą nusprendė padovanoti Lietuvai.

Kazys Skučas gimė 1894 m. kovo 15 d. Veiverių valsčiaus Mauručių kaime.

1924 m. baigė Kauno karo mokyklą ir tapo Generalinio štabo operacijų skyriaus viršininku. Vėliau buvo paskirtas Kauno miesto ir apskrities karo komendantu. Priklausė Lietuvos tautininkų sąjungai, įsteigė ir redagavo leidinį Kardas.

Nuo 1928 m. buvo 2-osios pėstininkų divizijos vadas ir Kauno įgulos viršininkas.

1934–1938 m. – Lietuvos karo atašė Rusijoje.

1938 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Kauno karo mokyklos viršininku.

1939 m. tapo brigados generolu, Lietuvos karininkų ramovės pirmininku.

1939–1940 m. buvo vidaus reikalų ministras.

1940 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos ultimatumu buvo pareikalauta išduoti vidaus reikalų ministrą Kazį Skučą ir Saugumo departamento direktorių Augustiną Povilaitį. Prezidentas Antanas Smetona kategoriškai atsisakė tai vykdyti. Tačiau 1940 m. birželio 15 d. Skučas vis tiek suimtas ir perduotas sovietų saugumo organams.

1941 m. Maskvos Butyrkų kalėjime sušaudytas.

Žmona Stefanija su dukromis pasitraukė į Vokietiją, vėliau išvyko į JAV.

1990 m. Kazys Skučas reabilituotas.

Vyčio Kryžiaus ordinas skiriamas asmenims, pasižymėjusiems didvyriška narsa ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Nuo nepriklausomybės atkūrimo juo apdovanoti 69 asmenys, tarp kurių – Sausio 13-osios aukos, Medininkų pasienio poste 1991 m. žuvę pareigūnai, Jonas Žemaitis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Povilas Plechavičius, Juozas Vitkus-Kazimieraitis, Juozas Lukša-Daumantas ir kiti. Didžioji dalis ordinų įteikti po mirties. Gyviems esant ordinai įteikti tik Tomui Šernui ir Vytautui Landsbergiui.

Tai jau ne pirmas į muziejaus fondus patekęs tokio laipsnio apdovanojimas. Muziejus saugo Stasiui Lozoraičiui (jaunesniajam) bei Sausio 13-osios aukoms Alvydui Matulkai ir Ignui Šimulioniui skirtus ordinus.

59735048 2397334290284943 4292012783702114304 N