Ieškomas projektuotojas, galintis užbaigti Gedimino kalno sutvarkymo projektą

2022 03 02

Lietuvos nacionalinis muziejus paskelbė viešąjį pirkimą Gedimino kalno tvarkybos projektavimo darbams užbaigti. Muziejus ieško projektuotojo, pasiryžusio kaip įmanoma greičiau pakoreguoti projektą ir gauti trūkstamą statybos leidimą. Tai leis pradėti darbus, turinčius iš esmės išspręsti Gedimino kalno stabilumo problemą, kuri esant blogoms oro sąlygoms ir toliau išlieka sudėtinga.

„Ilgalaikis viso kalno stabilumas bus užtikrintas tik pradėjus įgyvendinti rangos darbus pagal galutinio sutvarkymo projektą. Gedimino kalno būklė yra priklausoma nuo oro sąlygų, kurios šiuo metu nėra palankios. Vasario mėnesį stabilizavome įvykusią nuošliaužą, tačiau tokie darbai, nors ir būtini, tėra trumpalaikė priemonė. Ilgalaikėje perspektyvoje nematome kitos išeities, kaip tik skelbti konkursą ir kuo greičiau pradėti rangos darbus“, – teigia Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Vaidas Petrokas.

Naujas projektuotojas turės atlikti korekcijas iš esmės jau parengtame projekte, o tą padaręs – gauti statybos leidimą. Atsižvelgdamas į Gedimino kalno būklę, muziejus dės visas pastangas, kad šis klausimas būtų sprendžiamas prioriteto tvarka. Numatoma pirkimo vertė – apie 594 000 eurų, pirkimas vyks iki balandžio 11 dienos.

Naujas projektuotojas ieškomas ankstesniam nesutikus pakoreguoti projekto darbus suklasifikuojant juos į tvarkybos ir statybos, kaip kad buvo nurodyta reguliuojančių institucijų išaiškinime. Sutartis su projektuotoju yra nutraukta, o ginčas tarp muziejaus ir kontroliuojančiųjų institucijų iš vienos pusės ir projektuotojo iš kitos pusės šiuo metu yra sprendžiamas teisme. Vykdydamas darbus be minėtų leidimų, muziejus būtų nubaustas už nelegalias statybas ir prarastų teisę naudoti šiam projektui numatytus Europos Sąjungos pinigus.

Kalno būklė – priklausoma nuo oro sąlygų

Projektavimo procesui įstrigus ir tęsiantis itin lietingiems orams, muziejus Gedimino kalno stebėsenai skiria ypatingą dėmesį. Rytiniame šlaite užfiksavus 20 metrų ilgio šlaito įtrūkimą, nedelsiant buvo pradėti prevenciniai šlaito stabilizavimo darbai.

„Jau anksčiau pasiteisinusių laikinųjų priemonių principu įtrūkis bus užpiltas molingu gruntu ir granitine skalda, o pats šlaitas sutvirtintas inkaruota konstrukcinio tinklo sistema. Papildomai bus įrengta paviršinio kritulių vandens nukreipimo nuo įtrūkio vietos sistema. Tokių priemonių veiksmingumą rodo tai, kad tose vietose, kur jos pritaikytos dar 2017 metų pabaigoje, nuošliaužų grėsmė nėra fiksuojama“, – sako V. Petrokas.

Kiti kalno šlaitai šiuo metu yra stabilūs. Tikimasi, kad taikomos laikinos stabilizavimo priemonės bus veiksmingos ir pokyčių kalne neįvyks, tačiau naujų įtrūkių ir nuošliaužų galimybė neatmetama.

Galiojanti ekstremalioji situacija leidžia muziejui nedelsiant reaguoti į bet kokius kalno šlaituose vykstančius pokyčius. Juos iš anksto užfiksuoti, kaip ir šiuo atveju, leidžia nuolatos vykdoma fizinė vizualinė apžiūra ir veikianti šlaitų poslinkių bei statinių posvyrių stabilumo stebėjimo sistema.

Aktualija Gedimino Kalnas Tvarkyba Ziema