Atnaujinti 2-ojo korpuso (T. Kosciuškos g. 3) aplinkos tvarkymo darbai

2021 03 04

Lietuvos nacionalinis muziejus šią savaitę atnaujino pastatą, esantį T. Kosciuškos g. 3, juosiančios tvoros bei įvažiavimo vartų demontavimo darbus. Tai dalis darbų, numatytų atlikti rekonstruojant ir pritaikant muziejinei veiklai Lietuvos nacionalinio muziejaus 2-ąjį korpusą. Pastatą juosiančios tvoros ir įvažiavimo vartų demontavimo darbai atliekami nustačius, kad tvora ir vartai yra blogos būklės, be to, sumūryti po 1950 metų ir neturi vertingųjų savybių. Demontavimo darbai vykdomi pagal parengtą ir su suinteresuotomis pusėmis suderintą projektą ir gavus visus reikiamus leidimus.

Šie darbai buvo pradėti dar praėjusių metų pavasarį, tačiau, atsižvelgęs į viešojoje erdvėje kilusią diskusiją dėl objekto tariamai vertingųjų savybių, muziejus laikinai juos sustabdė ir kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą, kad išsiaiškintų situaciją.

2020 m. lapkričio mėnesį Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nustatė, kad išlikę tvoros su vartais fragmentai neturi vertingųjų savybių požymių. Išvadoje nurodoma, jog vertingoji savybė yra tik tvoros su vartais vieta. Griovimo darbai bus vykdomi dviem etapais: pirmiausia bus ardoma viršutinė mūrinė dalis, vėliau – betoniniai pamatai. Tvoros ir vartų vieta bus pažymėta pagal parengtą architektūrinį sprendimą.

Darbai vykdomi pagal parengtą supaprastinto griovimo aprašą ir gavus Vilniaus miesto savivaldybės, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus, Vilniaus pilių valstybinio rezervato direkcijos leidimus.

Įgyvendinant projektą „Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo korpuso rekonstravimo darbai pritaikant muziejinei veiklai“ buvo rekonstruotas pastatas, sutvarkyta jį supanti aplinka, taip pat suremontuotos visą sklypą juosiančios mūrinės ir metalinės tvoros dalys.

Šių metų pavasarį planuojama lankytojams atverti iki šiol buvusią uždarą Lietuvos nacionalinio muziejaus teritoriją, o rekonstruotame pastate veiks nuolatinės ir laikinos parodos bei atviro tipo saugyklos.

Tvoros su vartais fragmentų supaprastinto griovimo aprašui pritarė:

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo miesto architekto skyriaus kultūros paveldo apsaugos poskyris 2021-01-08 raštu Nr. A655-8/21(2.3.3.14E-VMA).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius 2021-01-21 raštu Nr. (12.8-VE)2V-139.
  • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija 2021-02-12 raštu Nr. S-102.