Ruošiamasi pakartotiniam Gedimino kalno kompleksinio tvarkymo projekto viešajam pirkimui

 
 

Praėjusį mėnesį muziejus Kultūros ministerijai pateikė atnaujintą viešojo pirkimo sąlygų projektą, kuris artimiausiame Kultūros ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje bus derinamas su Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija ir Lietuvos geologijos tarnyba. Suderinus pirkimo sąlygų projektą, pakartotinai bus skelbiamas tarptautinis atviras viešojo pirkimo konkursas. Šiuo metu muziejus yra paskelbęs išankstinį informacinį pranešimą apie būsimą pirkimą.

Konkursą laimėję tiekėjai turės atlikti tyrimus ir parengti viso kalno sutvarkymo darbų projektą, pagal kurį vyks tvarkybos darbai.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog konkursas būtų skelbiamas jau antrą kartą. Pernai metų pabaigoje vykęs konkursas neįvyko sulaukus tik vieno pasiūlymo, kuris buvo atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Kartojamo konkurso sąlygose, atsižvelgiant į pietrytinio šlaito būklę, numatyti du etapai. Būsimasis projektuotojas turės prioritetą skirti pietrytinės kalno dalies tyrimams ir tvarkybos darbų projekto parengimui. Į projekto apimtis įeis ne tik šlaitas, bet ir Aukštutinės pilies rūmų liekanų bei gynybinės sienos pagrindai, kurie taip pat daug lemia šios kalno dalies nestabilumą. Lygiagrečiai būtų rengiamas likusios kalno dalies (išskyrus šiaurės vakarų šlaitą ir kalno piliakalnio aikštelę) tvarkybos darbų projektas, atliekami tyrimai.

Tokia eiga leis kuo greičiau pradėti pietrytinio šlaito tvarkybos darbus, nes turint parengtą ir ekspertuotą pietrytinės kalno dalies tvarkybos darbų projektą būtų galima nedelsiant skelbti rangos darbų viešojo pirkimo konkursą.

Gedimino kalno būklė

Pietrytinio šlaito būklė išlieka sudėtinga. Artimiausiu metu turėtų būti baigti laikini stabilizavimo darbai, kurių tikslas yra apsaugoti šlaitą nuo galimų deformacijų, iki bus atlikti tyrimai ir parengtas tvarkybos darbų projektas. Šlaitas prevenciškai užpiltas skalda ir sutvirtintas tinklu. Skalda užkirs kelią vandeniui gertis į giluminius kalno sluoksnius, o tinklas sutvirtins slinkties plotus.

Kitos Gedimino kalno dalies būklė šiuo metu yra patenkinama. Tai lėmė per kelerius metus sėkmingai atlikti laikini stabilizavimo darbai, taip pat praėjusiais metais (palyginti su 2017 m.) labai sumažėjęs kritulių kiekis. Stebėsenos sistemos jau beveik metus nefiksuoja žymesnių judesių – paskutiniai tokie fiksuoti 2018 m. pavasarį, išeinant grunto pašalui, o paskutinės žymesnės deformacijos įvyko dar 2017 m. lapkričio mėnesį.

Vis dėlto visos priemonės (išskyrus šiaurės vakarų šlaite), nors ir pristabdė deformacijas, yra laikinos, skirtos būklei stabilizuoti, iki bus parengtas ir įgyvendintas kompleksinis kalno tvarkymo projektas. Tik atlikus reikalingus tyrimus ir įgyvendinus kompleksinį tvarkybos darbų projektą įmanomas galutinis ilgalaikis viso kalno sutvarkymas.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

kovo 4, 2019


Kitos naujienos

Home buttonAtgal