Ekspertams pateikta įvertinti šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projektą


Ekspertams pateikta įvertinti šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projektą

Gegužės mėnesio pradžioje parengus Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito (1-osios dalies) techninį tvarkybos darbų projektą, jis buvo pateiktas bendrajai ir specialiajai ekspertizėms.

Bendroji ekspertizė yra privaloma visiems iš biudžeto lėšų įgyvendinamiems projektams. Atliekant bendrąją ekspertizę, tikrinamos visos projekto dalys, taip pat ir sąmata (finansinė projekto dalis). Bendrąją projekto ekspertizę atlieka UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“.

Kadangi Gedimino kalnas yra kultūros paveldo objektas, tai reiškia, kad projektui neužtenka tik bendrosios ekspertizės. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas įpareigoja atlikti ir specialiąją ekspertizę. Ši ekspertizė reikalinga tam, kad būtų nustatyta, ar pasiūlyti projektavimo sprendiniai nepažeidžia kultūros paveldo objekto, šiuo atveju Gedimino kalno, vertingųjų savybių. Specialiąją ekspertizę atlieka VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“.

Lietuvos nacionalinis muziejus savo ruožtu pageidauja dar vienos specialiosios ekspertizės dėl šlaito tvirtinimo konstrukcijų sprendinių. Šią ekspertizę atlieka VšĮ „Statybos ir projektavimo sisteminimo (SPS) centras“.

Sulaukus ekspertų pastabų (jos gali būti formalios, nurodančios pataisyti dokumentaciją ir pan., arba dalykinės, reikalaujančios pagrįsti siūlomus sprendinius) ir į jas atsižvelgus, Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito (1-osios dalies) techninis tvarkybos darbų projektas bus teikiamas derinti ir tvirtinti.

Priminsime, jog projektą kartu su vadovu Rimu Grigu rengė architektų, geotechnikų, geologų, hidrotechnikų, konstruktorių ir archeologų grupė. Projektiniai pasiūlymai kovo mėnesį buvo pristatyti gausiam būriui specialistų, jie buvo supažindinti su atliktų tyrimų išvadomis ir numatomais šiaurės vakarų šlaito stabilizavimo projektiniais sprendiniais.

Institucijų, įmonių ir specialistų, dalyvavusių susitikime kovo mėnesį, sąrašas:

Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos geologijos tarnyba, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, Lietuvos archeologų draugija, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“, UAB „GPS partneris“, UAB „Expertum“, UAB „Grota“, UAB „Hidroterra“, UAB „Senamiesčio projektai“, UAB „ViaCon Baltic“, VšĮ Statybos ir projektavimo sisteminimo centras, inžinierius geologas Kazimieras Monstvilas, inžinierius geologas doc. dr. Ramutis Bonifacas Mikšys, architektas Ričardas Stulpinas, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos garbės pirmininkas Algirdas Vapšys.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

gegužės 8, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal