Ekspertai teigiamai įvertino Gedimino kalno projektą


Ekspertai teigiamai įvertino Gedimino kalno projektą

Lietuvos nacionalinis muziejus, siekdamas užtikrinti informacijos sklaidą apie Gedimino kalno tvarkybos darbus, informuoja, kad gegužės pabaigoje buvo gautos teigiamos Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito (1-osios dalies) techninio tvarkybos darbų projekto ekspertizės ir galutinis ekspertizės aktas.

Gegužės mėnesio pabaigoje Lietuvos nacionalinis muziejus gavo trijų ekspertizių, atliktų dėl Gedimino kalno šiaurės vakarų šlaito (1-osios dalies) techninio tvarkybos darbų projekto, teigiamas išvadas.

Gedimino kalnas yra kultūros paveldo objektas, o Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas įpareigoja atlikti ir specialiąją (paveldosaugos) ekspertizę. Ekspertizę atlikusi VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ nustatė, kad UAB „Rekreacinės statybos“ parengtas projektas (projekto vadovas architektas Rimas Grigas) atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas. Akte pažymima, kad „projekto rengimo metu atlikti taikomieji tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto sprendiniai užtikrina valstybės saugomų objektų vertingųjų savybių išsaugojimą“.

Lietuvos nacionalinis muziejus savo ruožtu pageidavo dar vienos – specialiosios – ekspertizės, kuri įvertintų šlaito tvirtinimo konstrukcijų sprendinius. Anot ją atlikusio eksperto Josifo Parasonio, „iš esmės projekto pataisymai ir papildymai ekspertizę tenkina“.

Taip pat UAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“ atliko bendrąją projekto ekspertizę, kuri yra privaloma visiems iš biudžeto lėšų įgyvendinamiems projektams. Galutiniame ekspertizės akte pažymima, kad „projektą tvirtinti galima“.

Šiuo metu tvarkybos darbų projektas yra parengtas atsižvelgiant į ekspertizėse nurodytas pastabas. Yra gautas galutinis teigiamas ekspertizės aktas, projektas suderintas, patvirtintas ir gautas leidimas darbams. Dabar, jau turėdamas parengtą ir suderintą projektą, Lietuvos nacionalinis muziejus gali pradėti rangos darbų pirkimo procedūras. Numatoma rangos darbų pirkimo vertė, remiantis ekspertuoto projekto sąmata, yra 3 mln. 188 tūkst. Eur. Rangos darbų pirkimas bus paskelbtas artimiausiu metu. Rangovas bus parinktas ir sutartis su juo pasirašyta greičiausiu teisės aktuose nustatytu terminu.


Visas su Gedimino kalno tvarkyba susijusias naujienas galima rasti čia.

birželio 6, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal