Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0008 „Pilininko namo pritaikymas Lietuvos istorijos ekspozicijai ir edukacinių bei kultūrinių paslaugų teikimui“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektu siekiama išspręsti infrastruktūros eksponavimo trūkumo problemą LNM. Siekiama sukurti naują, šiuolaikišką Lietuvos istorijos ekspoziciją ir pradėti teikti edukacines bei kitas kultūrines paslaugas Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksui (toliau – Kompleksas) priklausančiame pastate – Pilininko name. Siekiant didinti Komplekso patrauklumą bus sutvarkytos prieigos prie Pilininko namo ir atlikta vakarinės atraminės sienos tvarkyba bei remontas. Atlikus tvarkybos ir remonto darbus tiek pastate, tiek jo prieigose, įsigijus kultūrinei veiklai reikalingą įrangą, Pilininko namas bus aktualizuotas ir atvertas šiuolaikiniams kultūros bei edukacijos paslaugų vartotojams. Planuojama, kad atlikus Projekte numatytas veiklas bus padidinta LNM teikiamų kultūros paslaugų kokybė ir patrauklumas turistams ir lankytojams, bus vykdoma naujo turinio, kokybės, formos ir apimties kultūrinė veikla derinant kūrybinius sprendimus ir naujausias technologijas.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“.

Projekto pradžia – 2017 m. lapkričio 16 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė – 3 293 674,63 Eur.


lapkričio 16, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal