Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus (toliau – LNM) įgyvendina projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0010 „Gedimino kalno tvarkyba Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektu siekiama užtikrinti visų Vilniaus pilių valstybinio rezervato kultūros vertybių saugų prieinamumą visuomenei ir LNM ekspozicinių padalinių lankytojams. Įgyvendinus projektą stabilizuotas Vilniaus piliavietės, vadinamos Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (KVR u.o.k. 141), Arsenalo g. 5, Vilniuje, šiaurės vakarų šlaitas ir likviduoti nuošliaužų sukelti padariniai. Parengtas ir įgyvendintas Gedimino kalno (KVR u.k. 141) šiaurės vakarų šlaito tvarkybos darbų projektas, įrengtos piliakalnio šlaito ir statinių stabilumo stebėjimo bei laistymo sistemos. Įgyvendinus projektą sutvarkytas, įrengtas ir pritaikytas lankymui vienas kultūros paveldo objektas (Vilniaus piliavietė, vadinama Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi, yra kultūros paminklas Nr. 141). Dėl projekto įgyvendinimo tikimasi sulaukti 20 590 naujų apsilankymų per metus.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 14 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto vertė – 3 061 597,48 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti visų Vilniaus pilių valstybinio rezervato kultūros vertybių saugų prieinamumą visuomenei ir LNM ekspozicinių padalinių lankytojams.

Projekto rezultatas – Gedimino kalnas atvertas lankymui; įrengta šlaito ir statinių stabilumo stebėjimo sistema.


balandžio 14, 2017


Kitos naujienos

Home buttonAtgal