Vladislavo Sirokomlės paveikslų kolekcija

Paroda iš Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinio skirta poeto 200-osioms gimimo metinėms

  • 2023 09 30–2023 12 03
  • Muziejaus darbo metu
  • Vladislavo Sirokomlės muziejus
  • V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškės
  • Paroda
  • Lankytojo bilietas

Vladislavo Sirokomlės dailės kolekcijos kaupimo pradžia gali būti sietina su poeto šeimos persikraustymu į Bareikiškes. Iš Zalučės, kurioje poetas gyveno 1844–1852 m., daugiausia atkeliavo biblioteka ir archyvas, o apie dailės kūrinius žinių nėra išlikę.

Bareikiškėse praleisti metai buvo brandžiausi ir produktyviausi poeto kūryboje. Čia jis parašė garsiausius savo kūrinius, tapo plačiai gerbiamu ir mylimu poetu. Daug keliavo po Lietuvą ir aprašė patirtus įspūdžius, parengė kelionių užrašus apie žymias Lietuvos vietas, gamtos ir kultūros paminklus bei žmones. Literatūrinė veikla padėjo išlaikyti palivarką ir šeimą.

Nauja kultūrinė aplinka Vilniuje skatino susidomėjimą menu. Jis įsiliejo į intelektualų – rašytojų, menininkų, muzikų, mokslininkų – aplinką, kurioje kolekcionavimas buvo dažniau taisyklė nei išimtis. Giliau domėtis daile galėjo paskatinti ir darbas su Vilniaus senienų muziejaus dailės kolekcija. Kolekcionavimas inteligentijai buvo vienas iš būdų tautinės kultūros išlikimui užtikrinti. „Sirokomlė buvo nepasotinamas, kai kalba užeidavo apie piešinius ir paveikslus“, – rašė Juozapas Ignotas Kraševskis, pirmasis jo biografas.

Nedidelis dvarelis savo iš pirmo žvilgsnio kukliuose kambariuose talpino ypatingus paveikslų ir senienų rinkinius, biblioteką ir archyvą. Dvare lankęsi atsimena elegantišką meninį interjerą, kur tarp knygų stirtų buvo gausu paveikslų, medalių ir skulptūrėlių. Vladislavo Sirokomlės knygų kolekciją sudarė apie 2,5 tūkst. tomų. Dailės kūrinius poetas kaupė skirtingais būdais – dalį įsigijo pats, dalį gavo dovanų. Didžiausia jo sukauptų dailės kūrinių dalis liudija artimus ryšius su menine aplinka, bendradarbiavimą su menininkais savo literatūrinių reikalų klausimu bei artimas bičiulystes.

Straipsnyje, kuriame pats poetas pristato savo kolekciją minima daugiau nei 30 dailės kūrinių; žinoma tik apie 15 iš jų buvimo vietą. Didžioji dalis išliko poeto anūkės Liudvikos Bylinskos (1886–1966) namuose Tilto gatvėje. Po jos mirties šie paveikslai buvo perduoti į tuometį Istorijos ir etnografijos muziejų. Juos ir galima išvysti šioje parodoje.

Iš poeto sudaryto katalogo žinome, kad Bareikiškėse buvo sukaupta įvairios meninės vertės kūrinių, kurių autoriai buvo tiek žinomi dailininkai, tiek mėgėjai. Daugiausia tai amžininkų kūriniai. Kolekciją sudarė: Mykolo Elvyro Andriolio, Ferdinando Chotomskio, Vincento ir Vladislovo Dmachauskų, Voicecho Gersono, Anos Gzovskos, Liudviko Jagelskio, Francišeko Kostževskio, Juozapo Ignoto Kraševskio, Aleksandro Leserio, Faustino Lopatinskio, Vladislovo Majeranovskio, Jono Moračinskio, Henriko Pillati, Benedikto Skšickio, Adomo Šemešio, Aleksandro ir Vincento Slendzinskių, Juzefo Šermentovskio, Antano Zaleskio ir Jono Zenkevičiaus kūrybos pavyzdžiai.

Beveik visi parodoje esantys paveikslai sugrįžta į savo pirmuosius namus – ant jiems gerai pažįstamų sienų ir į aplinką, kurioje juos kruopščiai ir rūpestingai susirinko pats poetas.

Paroda veiks Vladislavo Sirokomlės muziejuje (V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškės) nuo 2023 m. rugsėjo 30 d. iki 2023 m. gruodžio 3 d.

Kuratorė dr. Evelina Bukauskaitė
Parodos dailininkė Giedrė Narbutienė
Parodos dizainerė Jurga Karosaitė
Tekstų autoriai dr. Evelina Bukauskaitė ir dr. Juzef Šostakovski