Paroda „Lėta kryptis“

  • 2022 07 26 - 2022 09 04
  • Muziejaus darbo metu
  • T. Kosciuškos g. 3
  • Paroda
  • Lankytojo bilietas

Nuo liepos 27 d. Istorijų namuose pristatoma menininko, tyrėjo Luko Mykolaičio fotografijų paroda „Lėta kryptis“ – tai tarsi šiuolaikinis atsakas į prieš šimtmetį fotografo Antano Ingelevičiaus suformuluotus erdvinius klausimus, užgimusius Kaune. Mieste, kur abu menininkai, pasitelkę fotografijos meną, veikia kaip kūrėjai – anuomet ir dabar.

Naudodamas įvairias dokumentacijos technikas, L. Mykolaitis tyrinėja miestą, santykį tarp istorinės bei asmeninės erdvės, permąsto paveldo, atminties, informacijos kaupimo ir perdavimo sąvokas, kuria asmenines archyvinės medžiagos kolekcijas, taip pat priklauso menininkų(-ių) kolektyvui ir yra VšĮ „Paveldo institutas“ įkūrėjas.

Nuo 2015 metų plėtojamame Kauno miesto erdvių tyrime L. Mykolaitis fiksuoja neapčiuopamai laiku slenkančių objektų bei nuolat kintančių miesto paviršių choreografiją. „Formos, medžiagos ir objektai mieste yra suverenūs ir aktyvūs: susikūrę sau palankią terpę jie, kaip cheminiai elementai, jungiasi į tarpusavio sąveikos tinklus ir transformuojasi į urbanistines struktūras, projektuoja galimus potencialus, taip audžiant organišką, plastišką ir nehierarchišką miesto audinį“, – pasakoja autorius.

L. Mykolaičio tyrimas, dabar pristatomas parodos formatu, – tai bandymas rasti strategiją, leidžiančią suprasti bei fenomenologizuoti erdvę, pasitelkiant kone rituališkai pasikartojantį, situacionistų (situacionizmo meno krypties atostovų) praėjusio amžiaus viduryje šlovintą automatišką judėjimą mieste, visuomet objektyviai paliekant šansą atsitiktinumui.

L. Mykolaičio paroda „Lėta kryptis“ yra šiuo metu Istorijų namuose veikiančios parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ lydimasis renginys, o kartu ir jos papildinys, atspindintis kūrėjo santykį su miestu.