Monikos Radžiūnaitės tapybos darbų paroda „Ir aš tik žmogus“

Pirkti bilietą

Juk aš tik žmogus,

[Choras] Ir aš tik žmogus.

Nekaltink manęs,

[Choras] Nekaltink manęs.

Ir aš tik žmogus, darau klaidų.

[Choras] Ir aš tik žmogus.

Nesu pranašas, Mesijas,

[Choras] Ir aš tik žmogus.

Ieškok kitur, toliau.

[Choras] Ir aš tik žmogus.

Monika Radžiūnaitė (g. 1992) atstovauja jaunajai Vilniuje kuriančių tapytojų kartai. Menininkės braižui būdinga ironija, istorinių ir kultūrinių siužetų transformacija – ne apeliuojanti į faktinę, chronologinę ar tematinę praėjusių laikų tikrovę, o šėliojanti naujomis simbolių, aliuzijų ir įvaizdžių sąsajomis.

Kūrybos atspirties tašku tapo Kazio Varnelio namų-muziejaus ekspozicija – skirtingų epochų eksponatų estetiniais ir prasminiais sąskambiais paremta instaliacija, už kasdienybės ribų tarpstanti belaikio muziejinio sakralumo erdvė. Varnelio erdvės sampratai didelę įtaką padarė ilgametė praktika bažnytinės dailės srityje, tačiau tiesioginių nuorodų į sakralinį meną muziejuje nėra.

Parodos koncepcija remiasi Radžiūnaitės plėtojama kūrybine klaidos strategija. „Klaidingas“ skaitymas atsiskleidžia menininkės perkuriamoje ikonografijoje, su „Google“ vertėju į lotynų kalbą verčiamuose paveikslų pavadinimuose, glitch1-gotikinėje parodos architektūroje. Žiūrovas provokuojamas kritiškai reflektuoti teksto ir vaizdo sąveiką, klaidą, neišvengiamą net ir technologijų amžiuje, ir perdėtai rimtą požiūrį į praėjusių laikų paveldą.

Galerijoje gimsta nauja ir mums dar nepažini šiuolaikinių vaizdų religija. Koks vaizdas, visuomet buvęs ištikimu religijų tarnu, šiandien galėtų papildyti šventuosius tekstus? O kokia nauja religija gimtų iš šiandienos vaizdų kultūros? Tai žaidimas žiūrovo sąmonėje kylančiais vaizdiniais, kviečiantis tyrinėti subjektyvias vizualines patirtis. Pagrindinėje parodos ašyje atsiranda muziejinis eksponatas – monstrancijos dėklas. Fizine ir muziejine prasme tuščias objektas tampa Radžiūnaitės kūrybinės strategijos metafora – primiršti ikonografiniai motyvai paveiksluose užpildomi naujomis reikšmėmis ir kuria savą semantinę sistemą.

Paroda Kazio Varnelio namuose-muziejuje atidaroma 2024 m. sausio 31 d. 18 val. ir veiks iki 2024 m. spalio 2 d.

* Glitch (angl. trikdžių / gedimo) estetika – tikslingas skaitmeninių ar analoginių klaidų naudojimas kūryboje.

Fot. Augustinas Bėkšta

 

Kūrybinė komanda

Kuratorė Indrė Urbelytė

Architektė Gabrielė Černiavskaja

Grafikos dizainerė Monika Radžiūnaitė

Koordinatorė dr. Daiva Vaišnienė

Vertėja Aistė Radžiūnaitė

Edukatorė Brigita Rimkutė

Komunikacija: Santa Lingevičiūtė, Aušra Leonavičiūtė

Kūrinius skolino: Roma Puišienė, Tom Robert Rennie, Evaldas Rimšelis, Darius Rugys, Džiugas Rumbutis, Mindaugas Vanagas

Parodos partneris

Galerija „Vartai“

Menininkės kūrybą dalinai finansuoja

Lietuvos kultūros taryba