Naujasis arsenalas

Senoji Lietuva

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. vidurio bei lietuvių etninei kultūrai.

Senoji Lietuva

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. vidurio bei lietuvių etninei kultūrai.

Senoji Lietuva

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. vidurio bei lietuvių etninei kultūrai.

Senoji Lietuva

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. vidurio bei lietuvių etninei kultūrai.

Senoji Lietuva

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. vidurio bei lietuvių etninei kultūrai.

Pagrindinė muziejaus ekspozicija skirta Lietuvos valstybės istorijai nuo jos susidarymo iki XX a. bei lietuvių etninei kultūrai. Pirmoje ekspozicijos salėje pristatoma Vilniaus senienų muziejaus, kurio muziejinę tradiciją tęsia Lietuvos nacionalinis muziejus, istorija. Autentiški Senienų muziejaus eksponatai ir to meto vitrinos, pasitelkiant nūdienos muziejinio eksponavimo stilistiką, atgaivina Senienų muziejaus dvasią. Antroje salėje įrengta „Senosios Lietuvos istorijos“ ekspozicija atspindi permainingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klestėjimų ir nuosmukių laikus nuo valstybės susidarymo XIII a. iki jos žlugimo 1795 m., pristato šios epochos visuomeninę Lietuvos valstybės raidą. Savarankiškos, vidinės logikos ryšiais susietos temos, autentiškais eksponatais perteikia nuoseklius istorinius įvykius nuo ankstyvosios Gediminaičių Lietuvos iki LDK Abiejų Tautų Respublikoje. Ekspozicijoje „Lietuva carų valdžioje“ pristatoma XIX amžiaus Lietuvos istorija –okupuoto krašto ir pavergtos tautos istorija. Tačiau kartu tai pasipriešinimo ir išsivadavimo kovų amžius, tautos formavimosi ir modernėjimo laikotarpis, pasibaigęs nepriklausomos Lietuvos valstybės paskelbimu 1918 metų vasario 16 dieną. Kitose ekspozicinėse salėse pristatoma lietuvių etninė kultūra – XVIII–XX a. I pusės Lietuvos valstiečių tradicinė buities kultūra, liaudies menas, kryždirbystė. Ekspozicijoje atkurti XVIII–XIX a. pab. valstiečių gyvenamojo namo patalpų interjerai.

Informacija apie lankymą.

Home buttonAtgal