Restauravimas

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centras

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant

Restauravimo centro veikla skirta padėti išsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūros vertybes jas tiriant ir restauruojant.

Vykdoma veikla:

  • atliekami muziejinių vertybių technologiniai, fizikiniai ir cheminiai tyrimai,
  • konservuojamos ir restauruojamos muziejinės vertybės,
  • vykdomas prevencinis konservavimas,
  • nuolat tobulinama restauratorių kvalifikacija ir profesinės žinios.

Restauravimo centre konservuojami ir restauruojami archeologiniai radiniai, keramika, istorinis metalas, medis ir polichromija, tekstilė, molbertinė tapyba, dokumentai ir knygos. Per metus konservuojama ir restauruojama daugiau negu 4000 eksponatų. Centro restauratoriai taip pat vykdo prevencinį konservavimą – muziejuje įdiegta kompiuterinė saugyklų ir ekspozicijų mikroklimato stebėsenos sistema, tikrinama eksponatų būklė. Teikiamos rekomendacijos eksponatų saugojimo, transportavimo ir eksponavimo sąlygų, lauko konservavimo ir saugaus archeologinių radinių iškėlimo klausimais. Tęstiniame leidinyje „Restauravimo metodika“ publikuojami Lietuvos nacionalinio muziejaus ir kitų įstaigų restauratorių bei tyrėjų darbai kultūros vertybių apsaugos, tyrimų ir restauravimo temomis.
Restauratoriai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka.

Restauravimo centro kontaktai:
Tel. +370 (5) 262 88 79
El. paštas [email protected]


Restauravimo grupės

Home buttonAtgal