Tyrimai

Tyrimai

Restauruojant muziejines vertybes labai svarbu žinoti medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti eksponato būklę, parinkti tinkamiausią konservavimo ir restauravimo metodą

Tyrimai

Restauruojant muziejines vertybes labai svarbu žinoti medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti eksponato būklę, parinkti tinkamiausią konservavimo ir restauravimo metodą

Tyrimai

Restauruojant muziejines vertybes labai svarbu žinoti medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti eksponato būklę, parinkti tinkamiausią konservavimo ir restauravimo metodą

Tyrimai

Restauruojant muziejines vertybes labai svarbu žinoti medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti eksponato būklę, parinkti tinkamiausią konservavimo ir restauravimo metodą

Tyrimai

Restauruojant muziejines vertybes labai svarbu žinoti medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti eksponato būklę, parinkti tinkamiausią konservavimo ir restauravimo metodą

Saugant ir restauruojant muziejinius eksponatus svarbu žinoti eksponatų medžiagų prigimtį, atlikimo techniką, įvertinti jų būklę. Laboratorijoje atliekami įvairūs objektų cheminiai ir fizikiniai tyrimai, kurie padeda tinkamai parinkti restauravimo ar konservavimo metodiką bei sudaryti numatomų atlikti darbų programą.
Tiriamo eksponato medžiagų ir technikų analizė dažnai suteikia svarbios istorinės ir kultūrinės informacijos ne tik restauratoriams, bet ir meno istorikams, muziejininkams bei archeologams.
Laboratorijoje kaupiama ir sisteminama tyrimų medžiaga, kuria remiantis analizuojami restauravimo metodai ar siūlomi nauji restauravimo technologiniai sprendimai.

Restauravimo centro tyrimų laboratorijoje atliekama:

  • optinė mikroskopija,
  • mikrocheminė analizė,
  • FTIR mikrospektroskopija,
  • rentgenografija.
Home buttonAtgal