Ikonografija

XIX a. istorijos ekspozicija

Paroda ,,Vilnius Juozapo Čechavičiaus fotografijose"

Paroda ,,Lietuvos paviljoną 1939 metų Niujorko pasaulinėje parodoje prisimenant"

Paroda ,,Žemaičių vyskupijos istorija", skirta Žemaičių krikšto 600 metų sukakčiai paminėti

Ikonografijos skyriaus saugyklose saugoma per 550 tūkstančių eksponatų. Tai didžiausias muziejuje lituanistinių rinkinių skyrius, įsteigtas 1993 m. sisteminant Etnografijos ir Istorijos skyriuose sukauptą ikonografinę medžiagą.

Ikonografijos rinkiniai suformuoti Vilniaus senienų muziejaus, Lietuvių mokslo draugijos, Vrublevskių bibliotekos, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos, Baltarusių muziejaus kolekcijų pagrindu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę fondus papildė reorganizuotų Religijų istorijos muziejaus ir Lietuvos valstybės istorijos muziejaus rinkiniai, vėliau – Signatarų namų, Architektūros muziejaus, Kazio Varnelio namų-muziejaus eksponatai.

Sudarytos šios pagrindinės eksponatų grupės: grafikos, tapybos, skulptūros, fotografijos ir negatyvų, filokartijos, filatelijos, plakatų, architektūrinių brėžinių.


Rinkiniai

Home buttonAtgal