Steigiamojo Seimo šimtmetis: virtuali konferencija „Sėkmingai nutiesę Valstybei pagrindus“

 
 

Lietuvoje jau antrą mėnesį galiojantis karantinas pakoregavo Lietuvos nacionalinio muziejaus planus paminėti 1920 m. gegužės 15 d. į pirmąjį posėdį susirinkusio Steigiamojo Seimo šimtmetį. Signatarų namuose turėjusi vykti konferencija persikelia į virtualią erdvę ir truks visą savaitę.

Pranešimai bus transliuojami Lietuvos nacionalinio muziejaus „Youtube“ paskyroje. Virtualią parodą bus galima apžiūrėti Lietuvos nacionalinio muziejaus interneto svetainėje.

Nuoroda į renginį

2020-05-11 15 val.

DEMOKRATIJOS TRIUMFAS BESIKURIANČIOJE LIETUVOS VALSTYBĖJE: „112 KARALIŲ“ STEIGIAMAJAME SEIME

Dr. Danutė Blažytė-Baužienė parodys, kokia audringa ir įtempta buvusi pirmoji parlamento rinkimų kampanija, ir atkreips Jūsų dėmesį į debatus dėl dalyvavusių rinkėjų skaičiaus. Sužinosite, kodėl amžininkai Steigiamojo Seimo narius vadino 112 karalių ir kurių įstatymų svarstymas sukėlė pačias audringiausias diskusijas. Autorė primins keletą užmirštų Steigiamojo Seimo herojų: Joną Steponavičių, garsėjusį veiklumu sprendžiant ir tuo metu svarbias aplaidumo ir korupcijos problemas, vienišių Jurgį Žitinevičių, drąsiai kritikavusį ne tik oponentus, bet ir partijos kolegas.

Pranešimas bus transliuojamas: spausti čia (nuoroda)

 

2020-05-12 15 val.

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI STEIGIAMAJAME SEIME: PARTIJOS ORGANIZACIJA IR POLITINĖ PROGRAMA

Dr. Artūras Svarauskas supažindins su valdančiuoju krikščionių demokratų bloku. Istorikas papasakos, kaip ši dabar dešiniąja laikoma jėga sugebėjo patraukti daugybę neturtingų žemdirbių ir darbininkijos. Išgirsite, kaip blokui vadovavusiam revoliucingai nusiteikusiam barzdotam kunigui Mykolui Krupavičiui sekėsi tesėti rinkimų pažadus. Sužinosite, ar patvari buvo Steigiamojo Seimo dauguma, kaip valdantieji net pusantrų metų bendradarbiavo su kairiaisiais, kokių ginčų kildavo tarp pačių bloko kolegų.

Pranešimas bus transliuojamas: spausti čia (nuoroda)

 

2020-05-13 15 val.

VASARIO 16-OSIOS AKTO SIGNATARO STEPONO KAIRIO VEIKLA STEIGIAMAJAME SEIME: POLITINĖ LYDERYSTĖ SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJOJE

Dr. Gintaras Mitrulevičius papasakos, kaip Steigiamajame Seime sekėsi opozicijoje veikusiai Socialdemokratų frakcijai. Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjai nuo pat XX a. pradžios nuosekliai pabrėžė, kad Lietuva turėtų būti demokratinė respublika, o jos politinę ateitį privalantis spręsti visų jos gyventojų išrinktas Steigiamasis Seimas. Vienas iš frakcijos lyderių – Steponas Kairys ‒ nuosekliai siekė šių idėjų įtvirtinimo dar 1917–1918 m. Lietuvos Tarybos svarbiausiuose dokumentuose. Vis dėlto, anot G. Mitrulevičiaus, socialdemokratų demokratijos samprata parlamente buvo ypač radikali. Sužinosite, kokią valstybę jie įsivaizdavo ir kiek kitų frakcijų paramos sulaukdavo ši opozicinė jėga.

Pranešimas bus transliuojamas: spausti čia (nuoroda)

 

2020-05-14 15 val.

ALEKSANDRAS STULGINSKIS: STEIGIAMOJO SEIMO PIRMININKAS, EINĄS PREZIDENTO PAREIGAS

Dr. Vilma Bukaitė supažindins su Nepriklausomybės Akto signataru, antruoju Lietuvos Respublikos Prezidentu Aleksandru Stulginskiu. Primirštama, kad jis buvo ir pirmasis, be to, jauniausias Lietuvos parlamento pirmininkas, pradėjęs vadovauti Steigiamajam Seimui vos 35 metų, kartu ėjo ir prezidento pareigas. Ėmė tik vieną atlyginimą, bet nuolat turėjo daugybę pareigų. Pranešime išgirsite, kaip jas sekėsi derinti ir kokios savybės pravertė A. Stulginskiui, pirmininkavusiam daugumai parlamento posėdžių.

Pranešimas bus transliuojamas: spausti čia (nuoroda)

 

2020-05-15 10 val.

VIRTUALI PARODA „SUJUNGTOMIS PAJĖGOMIS“: STEIGIAMASIS SEIMAS ‒ ŠIANDIENINĖS DEMOKRATIJOS IŠTAKOS

Lietuvos nacionalinis muziejus kvies susipažinti su pirmaisiais parlamentarais ir jų nuveiktais darbais. Virtualioje parodoje bus pasidalyta turtinguose muziejaus rinkiniuose sukaupta Steigiamojo Seimo istorijos medžiaga: nuotraukomis ir dokumentais. Susitiksite su jauniausiu Seimo pirmininku ir pačiu savarankiškiausiu parlamentaru, dalyvausite užmirštoje Gegužės 15-osios šventėje, sužinosite, kam pirmajam pavyko prajuokinti Steigiamojo Seimo narius ir kaip su parlamentu sutarė dalį ankstesnės galios praradusios Vyriausybės vadovai. Dėkojame visoms institucijoms, leidusioms papildyti parodą unikaliais eksponatais.

Virtuali paroda: spausti čia (nuoroda)

 

Steigiamasis Seimas ‒ šiandieninės demokratijos ištakos

Steigiamasis Seimas buvo pirmasis Lietuvos parlamentas, išrinktas tiesioginiuose demokratiniuose visuotiniuose lygiuose ir slaptuose rinkimuose. Juose kandidatavo ir balsavo tiek vyrai, tiek moterys. Pradėjęs darbą 1920 m. gegužės 15 d., Steigiamasis Seimas užbaigė ilgokai užtrukusį valdžios laikinumo metą ir atvertė naują valstybės gyvenimo lapą. Lietuva tapo demokratine respublika su nuolatine Konstitucija, sava valiuta litu, aiškiomis valstybės institucijų galiomis, Seime priimamu valstybės biudžetu.

Steigiamasis Seimas sugebėjo priimti daugiau nei 300 kruopščiai parengtų įstatymų. Jis nenutraukė veiklos net paskutiniųjų Nepriklausomybės kovų laikotarpiu ir per dvejus su puse metų įgyvendino užsibrėžtus uždavinius. Paskutiniame Steigiamojo Seimo posėdyje 1922 m. spalio 6 d. Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis apibendrino: „Pagalios mes džiaugiamės sėkmingai nutiesę valstybei pagrindus ir parengę visa tai, kas yra būtinai reikalinga tolimesniam rūmų statymui tęsti.“

Lietuvos kelio į valstybingumą, Vasario 16-osios Akto signatarų ir modernios valstybės kūrimo istorija pasakojama Lietuvos nacionalinio muziejaus Signatarų namuose. Šis muziejus lankytojams duris atvers, kai tik oficialiai baigsis Lietuvoje galiojantis karantinas.

gegužės 11, 2020 - gegužės 15, 2020 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal