Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo


Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

Sesuo Jonė Sofija Budrytė LSSC. Mano kryžiaus kelio atkarpa

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2008. Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 6, 148 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-83-1.
Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Atsiminimų autorė gimė 1923 m. Žutautų k., Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr., vidutinio ūkininko šeimoje. 1945–1950 m. studijavo istoriją ir archeologiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitete. 1950 m. areštuota už priklausymą ateitininkiškų nuostatų organizacijai „Aušros Vartų Marijos kolegija“ ir nuteista aštuoneriems metams griežto režimo lagerio. Sumažinus teistumą iki penkerių metų, 1955 m. paleista į laisvę. 1986–1998 m. Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyresnioji. Atsiminimuose atspindėta skaudi politinės kalinės patirtis kalėjime ir Sibiro lageriuose.

Home buttonAtgal