Metraštis „Numizmatika“


Numizmatika 4–5, Metraštis 2003–2004

Numizmatika 4–5, Metraštis 2003–2004

Metraštis „Numizmatika“

Vilnius, 2006. 496 p., lietuvių, anglų ir rusų k., ISSN 1392-8570.
Sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Dailininkė Edita Gužaitė, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: 2 Eur


Šiame numeryje spausdinami straipsniai numizmatikos, medalininkystės ir faleristikos temomis: apie pinigų reformą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV a., lietuviškas monetas užsienyje, Vengrijos ir Rusijos monetas Lietuvoje, karūnavimo medaliukus Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir apie pinigų klastojimą XIX amžiuje. Skelbiami pavienių monetų ir lobių radiniai, informacija apie lobių radinius, užfiksuotus rašytiniuose šaltiniuose. Diskutuojama apie pirmąsias LDK monetas. Pateikiama informacija apie A. M. Račkaus numizmatikos biblioteką, laiškai iš numizmatų A. M. Račkaus ir Z. Duksos korespondencijos. Tęsiamas Lietuvos muziejų rinkinių pristatymas, pateikiami 2001–2003 m. įsigyti eksponatai. Aptariami naujausi numizmatikos, bonistikos ir faleristikos leidiniai, skelbiama 2001–2002 m. Lietuvos numizmatikos bibliografija. Kronikoje apžvelgiami 2003–2004 m. Lietuvos numizmatikos įvykiai.

Pdf iconParsisiųsti visą knygą
Home buttonAtgal